FOLYAMATOSAN Bővítjük!!!

Szükséges Német szavak Haladóknak

von T. Plavecz   Cegléd - Salzburg

Szórend

Kijelentő MÓD WAS? Er erzählt eine Geschichte. WEM? Er erzählt seinem Bruder eine Geschichte. WANN? Er erzählt seinem Bruder heute eine Geschichte WO? Er erzählt seinem Bruder heute am Telefon eine Geschichte WIE? Er erzählt seinem Bruder heute mit lauter Stimme am Telefon eine Geschichte WARUM? Er erzählt seinem Bruder heute aus Langerweile am Telefon eine Geschichte.

Forrás: http://nemetnyelvtanito.ewk.hu/szorend/
Kijelentő MÓD WAS? Er erzählt eine Geschichte. WEM? Er erzählt seinem Bruder eine Geschichte. WANN? Er erzählt seinem Bruder heute eine Geschichte WO? Er erzählt seinem Bruder heute am Telefon eine Geschichte WIE? Er erzählt seinem Bruder heute mit lauter Stimme am Telefon eine Geschichte WARUM? Er erzählt seinem Bruder heute aus Langerweile am Telefon eine Geschichte.

Forrás: http://nemetnyelvtanito.ewk.hu/szorend/

Így Szerkezd a Mondataidat

Kijelentő mondat 

Jelen Idő

 

Ki            csinál (mit)     mikor?           hol?              mit?

Én          hallgatom     ma         a szobában    a rádiót.

Ich           höre            heute    im Zimmer     das Radio.

  1           2                      3                4                  5

 

Kérdő mondat  

Höre ich      heute im Zimmer das Radio???

 2       1           3          4                5

Az aláhúzott részt VÁLTOZATLANUL hagyjuk.

Csak az első két tagot cseréljük fel. 

 

Tagadó mondat 

Er hört nicht.  (Nem hallgat.)

Er hört das Radio nicht.  (Nem hallgatja a rádiót.)

Er will das Radio nicht hören.  (Nem akarja a rádiót hallgatni)

Er hat  das Radio nicht gehört.  (Nem hallgatta a rádiót.)

Er hat das Radio nicht hören können.  (Nem tudta a rádiót hallgatni.)

 

Igekötők 

Igekötők jelentése

 

Ebben a fejezetben az igekötők használatának rutinosabbá tételét kívánjuk elősegíteni.

Egy-egy kivétellel az igekötők jelentése egységesnek mondható a német nyelvben, melyre a következő pár oldalon szeretnénk rávilágítani.

 

1. Soha el nem váló igekötők:

be, ge, er, ent, emp, ver, zer, +miss (ragozott alakban sosem válik el)

 

2. Elváló és (bizonyos esetekben) nem elváló igekötők:

wieder, vider, voll, um, durch, hinter, über, unter

 

3. Elváló igekötők:

ab, an, auf, aus, bei, dar, ein, fort, heim, her, hin, mit, nach, nieder,

vor, weg, zu, zurück, zusammen stb.

 

wieder: csak a wiederholen (ismétel) igében nem válik el,  minden más

esetben elválik

 

Néhány PÉLDA az IGEKÖTŐK használatára:

 

 

ad geben, gab, h. gegeben

átad übergeben, übergab, h. übergeben     át-ÜBER

bead hinein/geben, gab hinein, h. hineingegeben   be- HINEIN

kiad heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben  ki- HERAUS

hinaus/geben, gab hinaus, h. hinausgegeben

megad (zu)/geben, gab (zu), h. (zu)gegeben  meg (hozzá-) ZU

visszaad zurück/geben, gab zurück, h. zurückgegeben  vissza- ZURÜCK

 

 

 

állít stellen, stellte, h. gestellt

átállít (szerkezetet) um/stellen, stellte um, h. umgestellt   át-UM

beállít (beigazít) ein/stellen, stellte ein, h. eingestellt  be-EIN

felállít auf/stellen, stellte auf, h. aufgestellt  fel-AUF

kiállít (közszemlére; iratot) aus/stellen, stellte aus, h. ausgestellt  ki-AUS

visszaállít (visszatesz) zurück/stellen, stellte zurück, h. zurückgestellt vissza-ZURÜCK

odaállít hin/stellen, stellte hin, h. hingestellt  oda-HIN


AUS, BEI, MIT, NACH, VON, ZU, SEIT

Előljárók szabálya

Részesesettel álló elöljárószavak 

    (legfontosabbak)

 

 

 • aus, bei, mit, nach, von, zu, seit, gegenüber, entlang (betanulható)
 • Itt láthatjuk HOGYAN VÁLTOZNAK a NEMEK
 • ezeknél az előjáróknál
 • Részes eset: DER = dem     DIE = der          DAS = das
 •                    aus dem Bus   aus der Küche   aus dem Haus
 • aus : -ból, -ből  Pl.: aus dem Haus, aus dem Fenster
 • bei : -nál, -nél
 • mit : -val, -vel
 • nach : után, -ba, -be, szerint (utóbbi jelentésében a főnév után is állhat)
 • gegenüber : átellenben, szemben
 • zu : -hoz, -hez, -höz
 • seit : óta

von : -tól, -től, -ról, -ről, -ból, -ből;

birtokviszony kifejezése; főnév utáni jelzős szóka

Igeidők

SZÓREND

Igy rakja össze MONDATAIT

Ebbe a SZÓRENDBE beemelheti az ALÁBBI szavakat és szókapcsolatokat

Ki                 csinál (mit)     mikor?                 hol?                          mit?

Én            hallgatom     ma              a szobában            a rádiót.

Ich           höre            heute      im Zimmer       das Radio.

  1              2                        3                    4                                       5

 

Az alábbiakban az ALAPSZÓKINCSET láthatja, KIEGÉSZÍTVE "SZÓBOKROKKAL".

 

Tehát alapszókincsét bővítheti a következő

SZÓBÁNYÁSZÓ módon:

 


hoffen, -te, h. ge-t; auf+A.; zu+Inf.     remél vmit
hoffentlich     remélhetőleg
die Hoffnung, -, -en     remény, reménység
hoffnungslos     reménytelen
die Hoffnunglosigkeit, -, -en     reménytelenség
hoffnungsvoll     reményteljes, nagyreményű

 

Nyelvtani kérdésekre a következő honlapunk ad válaszokat:

http://instantdeutsch.jimdo.com/

 

Kékkel láthatja a der - die - das szabályainak felismerését.

 

 

Foglalkozások:

der/die Aphoteker/in                        gyógyszerész/

der/die Busfahrfer/in                         buszvezető/nő

der/die Direktor/in                             igazgató/nő

der/die Kellner/in                               pincér/nő

der/die Lehrer/in                                tanár/nő

der/die Optiker/in                              optikus/nő

der/die Schuster/in                           cipész/nő

die Schusterei                                     "cipészet", cipész műhely

der/die Tischler/in                              asztalos/nő

die Tischlerei                                        asztalos műhely

 

http://instantdeutsch.jimdo.com/foglalkozások-németül/

 

 

A A
abbahagy, abba hagyom auf/hören, ich höre auf
ablak        ablakból das Fenster aus dem Fenster
adag die Portion
adapter der Adapter
adatok die Daten
adni geben, gab, h. gegeben (rendhagyó múlt)
adó (rádió/tv) der Sender; die Steuer
ágy, ágyon das Bett, auf dem Bett
ajándék das Geschenk
x x
ajánlani empfehlen, empfahl, h. empfohlen
1. ajánlható   empfehlbar
2. ajánlatos   empfehlenswert
3. ajánlat   e Empfehlung, -en
x x
ajtó die Tür
akarni wollen, wollte, h. gewollt
akarok, akarsz, akar ich will, du willst, er/sie will
akcentus, akcentus nélkül der Akzent, akzentfrei
akkor dann
akkumulátor der Akkumulator, die Batterie
alacsony niedrig, klein
alagút der Tunnel
aláírni unter/schreiben, unterzeichnen, h.
alatt, alá unter
alkalmanként gelegentlich
alkalmi munkás der Gelegenheitsarbeiter
alkalmilag bei Gelegenheit
alkalom die Gelegenheit
kedvező alakalom günstige Gelegenheit

alkoholmentes sör

alkoholban gazdag

alkoholszegény

alkoholfreies Bier

alkoholreich

alkoholarm

alkoholos (ital) alkoholisch
állampolgár/ der/ die Staatsbürger/in
áll, álltam stehen, stand, h.gestanden, ich stand
állandóan immer
állás, állandó állás die Stelle - feste Stelle
állat das Tier
állatkert der Zoo
állatorvos/nő der Tierarzt/ die Tierärztin
allergia die Allergie
allergiás allergisch
állomás die Station
állvány das Gestell/Gerüst
állványoz aufrüsten
alma zöld alma der Apfel grüner Apfel
alsónadrág die Unterhose
alszik, aludtam schlafen, ich schlief, h. geschlafen,
általános gewöhnlich, generell
álmos schläfrig
aluljáró die Unterführung
amikor als (csak egyszer) wenn (általában)
amilyen hamar csak lehet so bald wie möglich
Anglia, Angliába, Angliából das England, nach England, aus England
angol englisch
antenna die Antenne
anya die Mutter
anyai mütterlich
anyaság die Mutterschaft
anyag das Material , der Stoff
anyanyelv die Muttersprache
anyós die Schwiegermutter
apa der Vater (hímnemű élőlények: DER)
apai väterlich
apaság die Vaterschaft
apátlan vaterlos
após der Schwiegervater
ápolónő die Krankenschwerster
április, áprilisban der April, im April (im+HÓNAP)
aprópénz das Kleingeld
ár der Preis
áram der Strom
áramszünet der Stromausfall
arany, pénz, pénzből das Gold, das Geld, aus dem Geld
arc das Gesicht
árúház, árúházban das Kaufhaus, im Kaufhaus
ásványvíz das Mineralwasser
asszony öreg asszony die Frau  alte Frau
asztal der Tisch
asztalos/ 1. der Tischler, die Tischlerin; 2. Schreiner/in
átöltözni um/ziehen
átutalni überweisen, h.
augusztus, augusztusban der August, im August
autó, autóval das Auto, mit dem Auto
autópálya die Autobahn
az das
 

 

B B
baba das Baby
babaülés der Babysitz
bádogos der Klempner
baleset, balesetben der Unfall, im Unfall
bal oldal die linke Seite
balra links
bank, bankba, bankból die Banki, in die Bank, aus der Bank
bankautomata der Bankomat, der Geldautomat
bankszámla das Bankkonto
baromfi das Geflügel
bár die Bar
barát/ der Freund, die Freundin
barna braun
be- ein, herein, hinein
becsuk zu/machen, (zu)schließen
beindít aus/springen
befejez (be)enden, h.
bejelentkezik sich an/melden, h.
bejelentkezem ich melde mich an
bejelentőlap der Meldezettel
bekapcsol ein/schalten, h.
belépőjegy die Eintrittskarte
belső sáv die Innenspur
belváros die Innenstadt
bélyeg die Briefmarke
bemutatkozik sich vorstellen
bemutatkozom ich vorstelle mich
bent drinnen
benzin, ólommentes das Benzin, bleifrei
benzinkút die Tankstelle
benzinkutas/nő der Tankwart, die Tankwärtin
bér (fizetés) bérből der Lohn, aus dem Lohn
bérelni mieten, h.
bérlő/ der Mieter, die Mieterin
bérlet die Zeitkarte
beszáll ein/steigen, stieg ein, h. eingestiegen

beszélni, beszéltem

beszélni (valamiről)

sprechen,ich  sprach, h. gesprochen

reden, -te, h. ge-t (von etwas)

-ki beszél? wer spricht?
beszélget sich unterhalten, -hielt, h. -gehalten
beszélgetünk wir unterhalten uns
-beszélgetés das Gespräch

beteg, beteg macska

betegség

krank, kranke Katze

die Krankheit

betűzni buchstabieren, h.
bevásárlás der Einkauf
bevásárlóközpont das Einkaufszentrum
bevásárol ein/kaufen, kaufte.. ein, h. einge-t
bicska das Taschenmesser
birság die Geldstrafe
birtokolni haben, hatte, h. gehabt
-nekem van, neked van ich habe, du hast, er/sie hat
bizonyítvány das Zeugnis
biztonság die Sicherheit
biztos sicher
-biztos benne? Sind Sie sicher?
biztosítás die Versicherung
bliccel schwarz/fahren, fuhr, i. gefahren
blúz die Bluse
bocsánat! Entschuldigung!
bolhapiac der Flohmarkt
bor, borból der Wein, aus dem Wein
borjú das Kalb
-borlap die Weinkarte
borda die Rippe
-bordatörés der Rippenbruch
boríték der Briefumschlag
borotválkozni,(visszahatás) sich rasieren, (instantdeutsch.jimdo.com)
borotválkozom ich rasiere mich
borozó die Weinstube
borravaló das Trinkgeld
bors der Pfeffer
borzalmas schrecklich
bőr (anyag) das Leder
bőr (emberi) die Haut
bőrönd der Koffer
börtön das Gefägnis
busz, busszal der Bus, mit dem Bus
-buszjárat die Buslinie
-buszpályaudvar der Busbahnhof
-buszmegálló die Bushaltestelle
buta, butaság dumm, die Dummheit
bútor das Möbel
bútorozott möbliert
bűnös schuldig
bűntelen schuldlos
bűntetés die Strafe
C C
cég die Firma, -men
cél das Ziel , das Zweck
ceruza der Bleistift
cigaretta die Zigarette
cím die Adresse
-megcímez adressieren
cipő die Schuhe
-cipő/javítás, -javító die Schuhreparatur , der Schuster
citrom die Zitrone
comb der Oberschenkel

cukor, cukorral

cukormentes

der Zucker, mit dem Zucker

zuckerfrei

cukorbeteg/nő der Diabetiker, die Diabetiker
cukrász/nő der Korditor, die Konditorin
cukrászda die Konditorei
CS CS
család die Familie - családdal=mit der Familie
családi állapot  der Familienstand
csapat die Mannschaft , das  Team
csatlakozás der Anschluss  (utazási)
csatorna, csatornázni der Kanal , kanalisieren
csavar die Schraube
csendes still, leise
cseng klingen, h.
cserélni um/tauschen, h.
csésze die Tasse
csinálni -  tenni machen, -te, h. ge  - tun, tat, h. getan
csinos hübsch
csirke das Huhn, das Hähnchen (fiatal)
csizma der Stiefel
csokoládé die Schokolade
csókolni küssen, h.
csomag die Packung
csomagkiadó     die Gepäckaufbewahrung
csomagtartó der Kofferraum (autóban)
csoport die Gruppe
csúcsforgalom der Spitzenverkehr
csúcsidő die Hauptverkehrszeit
csúnya hässlich
csúszós rutschig, glatt
csütörtök, csütörtökön der Donnerstag, am Donnerstag
D x
darab das Stück
dátum das Datum
de aber
defekt die Panne
dél der Mittag (napszak), der Süden
délelőtt vormittags (határozó), der Vormittag (főnév)
délutánonként  nachmittags
diák/lány (iskolás) der/die Schüler/in
diák/lány (egyetemen)    der/die Student/in
diákigazolvány der Schülerausweis, der Studentausweis
diákszálló die Jugendherberge
dohánybolt das Tabakgeschäft
dohányozni rauchen, h.
dolgozni - munka, munkából
arbeiten, h. - die Arbeit, aus der Arbeit
dolgozó/ der/die Arbeiter/in
drága teuer
dupla doppel
E E
ebéd das Mittagessen
ebédel (zu) Mittag essen
edény der Topf
édes süß
Egészségedre! Zum Wohl!
Egészségre !(tüsszentés)   Zur Gesundheit!
egész ganz (teljes), komplett
x x
  egészséges gesund
1. egészség die Gesundheit, -
2. egészségi, egészségügyi gesundheitlich
x x
ég brennen, brannte, h. gebrannt
éghajlat das Klima
egy eins (számnév)
egy ein, eine, ein (határozatlan névelő)
egy kevés ein wenig
egyedül allein
egyenesen       geradeaus
egyetem die Universität  (Uni)
egyetértek ich bin einverstanden.
egyszer kétszer einmal - zweimal
egyszerű einfach
együtt zusammen
éhes hungrig
éjfél die Mitternacht
éjszaka die Nacht
el- weg-
elad verkaufen, -te, h. ver-t
eladó/nő der/die Verkäufer/in
elég genug
elégedett zufrieden
élelmiszer das Lebensmittel
elem die Batterie
elérni erreichen, h.
elintéz erledigen, -te, h. er-t
éles scharf
elfelejteni, elfelejtettem vergessen, ich vergaß, h. vergessen
elfogadni akzeptieren, -te, h. -t
elhozni ab/holen, h.
elkezd, elkezdtem an/fangen, ich fing an, h. angefangen
elkerülő út die Umleitung
ellenőriz überprüfen, -te, h. -t,  kontrolieren, -te, h. -t
elmagyaráz erklären, h.
elmond sagen, h. (megmond), erzählen h. (elmesél)
Elnézést! Verzeihung!
előétel die Vorspeise
első, második, harmadik,
erste, zweite, dritte
elsősegély erste Hilfe
eltéved sich verirren, sich verirrte, h. -t
eltölteni (időt) verbringen, verbracht, h. verbringen
elutazik, elutaztam ab/fahren,ich fuhr ab, i. abgefahren
elveszíteni, elvesztettem verlieren,ich verlor, h. verloren
elvitelre zum Mitnehmen
elvontatni ab/schleppen, schleppte... ab, h. abgeschleppt
emberek die Leute
emelet die Etage
emlékezik vmre, (visszahatás) sich errinern (instantdeutsch.jimdo.com)
énekelni singen, sang, h. gesungen
engedély die Genehmigung
engem mich
enni, ettem essen,  ich aß, h. gegessen
épiteni bauen, -te, h. ge-t
épület das Gebäude
érdekes interressant
érdekel engem ez a munka ich interressiere mich für diese Arbeit
erdő, erdőbe, erdőben der Wald, in den Wald, im Wald
érkezik an/kommen, kam ...an, i. gekommen
erős, erős férfi, erős nő stark, starker Mann, starke Frau
értékes wertvoll
érteni, értettem verstehen,  ich verstand, h. verstehen
-Nem értem ich verstehe nicht
érvényes tól..ig.. gültig von... bis..
és und

esernyő

esik (az eső) esett

der Regenschirm

es regnet, -es regnete, h. -t

eső der Regen
esőkabát der Regenmantel
észak der Nord
étel das Gericht
étkezőkocsi der Speisewagen
étlap die Speisekarte
étterem das Restaurant
év das Jahr
evőeszköz das Besteck
évente jährlich/pro Jahr
ez minden das ist alles
ez dies
ezer (1.000) tausend
ezüst silber
F F
fa (anyag) das Holz
fa der Baum
faanyag das Holzmaterial
fagy der Frost
fagylalt das Eis
fáj es tut weh
fal, falra, falon
die Wand, an die Wand, an der Wand
falu, faluban, faluból
das Dorf, im Dorf, aus dem dorf
falusi dörflich
fantasztikus fantastisch
fáradt müde
farm der Bauernhof
fehér weiß
fej der Kopf
-fejfájás die Kopfschmerzen
fék die Bremse
fekete - fekete munka schwarz - Schwarzarbeit
fekszik liegen, lag, h. gelogen
fél hét halb sieben
feleség die Frau
felett über
felírni, felírtam auf/schreiben, ich schrieb.. auf, aufgeschrieben
félni Angst haben
-félek ich habe Angst
felöltözik sich an/ziehen
felpróbál, felpróbáltam an/probieren, ich probierte..an, h.anprobiert
félreértés das Missverständnis
felüljáró der Übergang
fent oben
fény das Licht
férj, férfi der Mann  (minden hímnemű: DER)
fest, festő, festőnő malen, Maler, Malerin
festék die Farbe
fia (valakinek), apa fia der Sohn, Sohn von Vater
fiatal jung
fiú der Junge
fiútestvér - leánytestvér der Bruder - die Schwester
fizetés das Gehalt
fizetni zahlen, h.
fodrász/nő der/die Friseur/in 
fog der Zahn
fogkrém die Zahnpasta
foglalás - foglalni die Reservierung - reservieren, h.
foglalkozás Mi a foglalkozása? der Beruf Was sind Sie von Beruf?
foglalni reservieren, buchen, h.
foglalt besetzt
fogorvos/nő der Zahnarzt,die  Zahnärztin
fok das Grad (hőmérséklet)
folyékony/an fließend
folyó - folyóban der Fluß - im Fluß
folyosó der Gang
fontos, fontos kérdés wichtig, wichtige Frage
fordít übersetzen, h.
forgalmi engedély die Kraftfahrzeugzulassung
forgalom der Verkehr (közlekedés)
forró, forró víz, forró éghajlat heiß, heißes Wasser, heißes Klima
haupt
főbérlő/ der/die Vermieter/in
főtt - főtt tojás gekocht - gokochtes Ei
főútvonal die Hauptstraße
főváros - fővárosban die Hauptstadt - in der Hauptstadt
főzni kochen, h.
friss - friss kenyér, jó kenyér frisch - frisches Brot, gutes Brot
der Rasen
függöny der Vorhang
fürdeni baden, h.
fürdőszoba das Badezimmer
fűszer die Würze
-fűszeres würzig
fűt heizen, h.
fűtés die Heizung
G G
garancia die Garantie
garantálni garantieren, h.
garázs die Garage
gazdag reich
gazdaság die Wirtschaft
gépjármű das Kraftfahrzeug
gépjárművezető/nő der/die  Kraftfahrer/in
gondnok der Hausverwalter
gondoskodni sorgen, h.
gondoz pflegen, h.
gödör die Grube
gumiabroncs der Reifen
gyakorolni -gyakorlat üben, h. - die Übung
gyakran oft
gyalog zu Fuß
gyenge schwach
gyerek, gyerekek das Kind,die Kinder
gyógyszer das Medikament
gyógyszertár die Apotheke
gyógyvíz das Heilwasser
gyors schnell
gyorsbüfé der Schnellimbiss
gyújtás die Zündung
gyümölcs das Obst, die Frucht
gyümölcs der Fruchtsaft
H H
ha wenn
hamar bald
hagyma die Zwiebel
haj das Haar
hajó das Schiff
hall hören, h.
hallgat (valamit) hören, (nem beszél) schweigen, h.
hálószoba

das Schlafzimmer

hamis falsch
hang die Stimme
hangos laut
hány, mennyi? wie viel?
harapófogó die Zange
harisnyanadrág die Strumpfhose
harmadik dritte
harminc dreißig
három drei
hasmenés der Durchfall
használni benutzen
használt gebraucht
hasznos nützlich
hát (testrész) der Rücken
hat sechs
x x
 határ e Grenze, -n
1. határos, érintkezik vmivel grenzen, -te, h. ge-t
2. határos grernzend
3. határtalan grenzlos
4. határtalanság e Grenzlosichkeit. -en
x x
hátizsák der Rucksack
hatvan sechzig
havazni schneien, h.
havi bérlet die Monatskarte, 
havonta pro Monat
haza nach Hause
ház - házban, házba
das Haus - im Haus, ins (in das)Haus)
házas verheiratet
hegy der Berg
hegycsúcs der Gipfel
helikopter der Helikopter,sy. der Hubschrauber
hely der Platz
helyes richtig
- ez igaz das ist richtig
helyett statt
helyjegy (vonat) die Platzkarte
hentes/ (foglalkozás) der/die Fleischer/in
hentes (üzlet) die Fleischerei
hét die Woche
hét (számnév) sieben
hetente pro Woche
hétfő - hétfőn der Montag - am Montag
hetijegy die Wochenkarte
hétvége das Wochenende
hetven siebzig
hiba der Fehler
híd - át a hídon die Brücke - über die Brücke
hideg - hideg víz kalt - kaltes Wasser
himnemű männlich
hinni glauben, h.
hír - jó/rossz hír die Nachricht - gute/schlechte Nachricht
híres berühmt
hitel das Darlehen
hitelkártya die Kreditkarte
hitelképesség die Kreditwürdigkeit
hivni rufen, rief, h. gerufen
hívja a rendőrséget! rufen Sie die Polizei!
visszahívom! ich rufe zurück!
hó, hóban der Schnee, im Schnee
hogyan? wie?
hol? wo?
holnap - holnap reggel morgen - morgen früh
homok der Sand
hónap - havonta der Monat - pro Monat
honnan? woher?
hordani, hordtam tragen,  ich trug, h. getragen
hossz die Länge
hosszú - hosszú idő, rövid idő lang - lange Zeit, kurze Zeit
hotel - hotelban das Hotel - im Hotel
hová? wohin?
hozni, vinni, vittem bringen,  ich brachte, h. gebracht
hús das Fleisch
húsz zwanzig
húzni ziehen, zog, h. gezogen
hütőszekrény der Kühlschrank
I I
idő - rövid/hosszú idő die Zeit - kurze/lange Zeit
időjárás das Wetter
időpont der Termin
igaz wahr
igazolás die Bescheinigung
igazolvány der Ausweis
illemhely die Toilette
indulás (vonat) die Abfahrt
indulni (jármű), elindultam ab/fahren, ich fuhr ab, i. abgefahren
információ die Auskunft
ing das Hemd
ingyenes frei, kostenlos
inni, ittam trinken, ich trank, h. getrunken
irány die Richtung
irásban schriftlich
iroda - irodában das Büro - im Büro
iskola - iskolába die Schule - in die Schule, zur Schule
ismételni wiederholen, h.
ivóvíz das Trinkwasser
ízlés der Geschmack
izom

der Muskel

J J
január der Januar
jármű das Fahrzeug
játék das Spiel
játszani spielen
javasolni vorschlagen, -schlug, h. -geschlagen
javítani reparieren, h.
jég das Eis
jegy der Fahrschein
- belépőjegy die Eintrittskarte
jelenteni vmit bedeuten, h.
gut
jobb besser
jobb (irány) recht
jobbra rechts
julius - juliusban der Juli - im Juli
junius - juniusban der Juni - im Juni
K K
kabát der Mantel
kalap der Hut
kalapács der Hammer
kanál der Löffel
kar der Arm
kártya die Karte
kassza die Kasse
kávé der Kaffee
kedd, kedden der Dienstag, am Dienstag
kedves - kedves anya nett -   liebe Mutter
kefe die Bürste
kék blau
kelet der Ost
kell, nekem MENNEM kell müssen, ich muß GEHEN
kellemes angenehm
kenyér das Brot
x x
kérdés e Frage, -n
1. kérdez vkiről/vmiről fragen, -te, h. ge-t
2. kérdő fragend
3. kérdő, kérdezősködő ember der Frager
4. kérdezősködés e Fragerei, -en
5. kérdéses fraglich
x x
kerek rund
kerékpár das Fahrrad
kérem bitte
keresni suchen, h.
keresztül durch
x x
kert r Garten
1. kertész (ffi) r Gärtner
2. kertészet, kertészkedés e Gärtnerei
3. kertész (nő) e Gärtnerin
4. kertészeti, kertészi gärtnerisch
x x
kés das Messer
késés die Verspätung
x x
kész fertig
1. elkészít fertigen, -te, h. ge-t
2. készség, jártasság e Fertigkeit
3. elkészítés e  Fertigung, -en
x x
kétszer zweimal
kettő zwei
kevés wenig
kevesebb weniger
kéz der Hand
kezdeni, beginnen, begann, h. begonnen
kezdő der Anfänger
ki wer
kicsi klein
kiejteni aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen
kijárat der Ausgang
kilenc neun
kilencven neunzig
kilo das Kilo
kinek a..? wessen..?
kinyitni auf/schließen
kirándulás der Ausflug
kitölteni aus/füllen, h.
kivánni wünschen, h.
kívül außer
kolbász die Wurst
komoly ernst
konzerv die Dose
konyha - konyhába die Küche - in die Küche
korán früh
korház das Krankenhaus
ködös neblig
kölcsön das Darlehen
könnyű leicht
könyv das Buch
környék die Gegend
körülbelül etwa
köszönöm danke
kötetlen zwanglos
kövér dick
következő nächste
követni folgen
közel nah
közlekedés der Verkehr
között zwischen
krumpli die Kartoffeln
kulcs der Schlüssel
kutya der Hund
küldeni schicken, h.
külön getrennt
L L
láb das Bein
lakás die Wohnung
lakni wohnen, h.
lámpa die Lampe
lány das Mädchen
lassan langsam
látni sehen, sah, h. gesehen
lenni - én leszek sein - ich werde sein
lent unten
lépcső die Treppe
levegő die Luft
levél der Brief
lift der Aufzug
lila lila
M M
ma heute
madár der Vogel
magas groß
majdnem fast
május der Mai
már schon
maradni bleiben, blieb, i. geblieben
március der März
második zweite
másolat die Kopie
megálló die Haltestelle
meglátogatni besuchen, h.
meleg warm
mély tief
menni gehen, ging, i. gegangen
méret die Größe
mert weil
messze weit
mi? was?
mi wir (személyes névmás)
mind alle
mindig immer
mobil telefon das Handy
most jetzt
mozi das Kino
mutat zeigen
müködni funktionieren
N N
nadrág die Hose
nagy groß
nagyon sehr
nagyság die Größe
nap die Sonne (égitest)
nap der Tag
naponta täglich, pro Tag
nappali szoba das Wohzimmer
narancs die Orange
négy vier
negyedik vierte
negyven vierzig
nekünk für uns
nélkül ohne
nem nein (mondat elején), nicht (mondat közben)
német deutsch
nemzet die Nation
név der Name
nevetni lachen, h.
normális normal
növény die Pflanze
die Frau
nulla null
nyak der Hals
nyár der Sommer
nyelv die Sprache
-nyelvtanfolyam der Sprachkurs
nyers roh
nyit öffnen
nyolc acht
nyolcvan achtzig
nyugat der West
nyugdíjas der/die Rentner/in
O O
oklevél die Urkunde
október der Oktober
olaj das Öl
olcsó billig
oldal die Seite
olvasni lesen, las, h. gelesen
óra die Uhr
orr die Nase
ország das Land
orvos derArzt
orvosság die Medizin
férfi/nő (osztrák) der/die Österreicher/in
osztani teilen, h.
óta seit
ott dort
óváros die Altstadt
ő (férfi/nő) er/sie/es
ők sie
öltöny der Anzug
ön, önök Sie
őr der/die Wächter/in
öreg, idős alt
örülni, örülök sich freuen, ich freue mich
ősz (évszak) der Herbst
öt fünf
ötödik fünfte
ötven fünfzig
öv der Gürtel
P P
páciens die/derPatient/in
pályaudvar der Bahnhof
panasz die Beschwerde
papír das Papier
pár das Paar
park der Park
parkolás das Parking
péntek der Freitag
pénz das Geld
pénzváltó die Wechselstube
perc die Minute
piac der Markt m
pincér der/die Kellner/in
piszkos schmutzig
pohár das Glas
posta die Post
pótlék der Zuschlag
pulóver    der Pullover
pumpa     die Pumpe
pumpálni  pumpen, h.
R R
rádió das Radio
recepció die Rezeption
recepciós/nő der Rezeptionist, die Rezeptionistin
reggel, reggel (időhatározó) der Morgen , am Morgen
reggelente morgens
reggeli - reggelizni das Frühstück - frühstücken
rendben   in Ordnung
rendelés   die Bestellung
rendelni bestellen, h.
rendőrség die Polizei
rendőr/nő der/die Polizist/in
repül fliegen, flog, i. geflogen
repülő das Flugzeug
rossz schlecht, falsch (hamis)
rögtön     sofort
rövid kurz
ruha das Kleid
S S
saját eigen-e
sajnálom  es tut mir leid
sajnos   leider
sajt der Käse
sapka      die Mütze
sárga     gelb
sarok      die Ecke
sebességkorlátozás die Geschwindigkeitsbegrenzung
segíteni   helfen, half, h. geholfen
semmi    nichts
senki niemand
sérült verletzt
sétálni spazieren, h.
das Salz
soha       nie
sok      viel
sör das Bier
sötét      dunkel
sürgősen dringend
szabad frei
szabadidő die Freizeit
szabadság der Urlaub
száj der Mund
szakács/nő der Koch ,die Köchin
szállítani liefern, h.
szám die Nummer
számla die Rechnung
szappan die Seife
száraz trocken
száz hundert
szék der Stuhl
széles weit
szem das Auge
szemben    gegenüber
szemüveg  die Brille
szép schön
szeptember der September
szerda der Mittwoch
x x
szerencse, boldogság s Glück
1. sikerül glücken, -te, h/i. ge-t
2. sikeres glücklich
3. szerencsére glücklicherweise
4. szerencsétlen glücklos
x x
szeretnék, szeretnél ich möchte, du möchtest
szín die Farbe
színház das Theater
szív das Herz n
szoba das Zimmer
szobalány das Zimmermädchen
szombat der Samstag
szomjas durstig
szomszéd/nő der/die Nachbar/in
szótár das Wörterbuch
szűk eng
szükséges, szükségem van... nötig, ich brauche...
szülők die Eltern
szünet die Ferien  (iskolai) Pause
szürke grau
T T
takaró die Decke
találkozni sich treffen, traf, h. getroffen
találni finden, fand, h. gefunden
talán vielleicht
tanár/nő der/die Lehrer/in
tánc der Tanz
tanulni lernen, h.
tányér der Teller
táska die Tasche
tavasz der Frühling
tea der Tee
tegnap gestern
tej die Milch
tél der Winter
teli voll
teljesen ganz
templom die Kirche
tenger das Meer
térd das Knie
térkép die Karte
ternészetesen, persze  natürlich, freilich
tessék? wie bitte?
test der Körper
testvér (lány) die Schwester (lány),der Bruder (fiú)
tető das Dach
tied (a te....) dein...
tiszta sauber
tíz zehn
tizenegy elf
tizenkettő zwölf
der See
tojás das Ei
több mehr
törölköző das Handtuch
tulajdonos/nő der/die Besitzer/in
die Nadel
tükör der Spiegel
tűz das Feuer
U U
új neu
ujj der Finger
unalmas langweilig
úr der Herr
úszni schwimmen, schwamm, i. geschwommen
út der Weg
után nach
utas der Passagier
utazás die Fahrt
utazni (járművel menni) fahren, fuhr, i. gefahren
utca die Strasse
útlevél der Pass
utolsó letzte
üdvözölni wilkommen, h.
ügyvéd der Anwalt
ülni sitzen, saß, h. gesessen
üres leer
üveg die Flasche
üzlet das Geschäft
V V
vacsora das Abendessen
vacsorázni zu Abendessen
vagy (kötőszó) oder
vaj die Butter
-val, -vel mit
valaki jemand
valami etwas
vallás die Religion
valószínűleg wahrscheinlich
várni, vártam warten, ich habe gewartet
város, városba, városban die Stadt, in die Stadt, in der Stadt
vasárnap der Sonntag
vásárolni kaufen, h.
vasút die Eisenbahn
vége das Ende
vékony dünn
velünk mit uns
veszélyes gefährlich
vezetni (járművet) lenken, leiten (intézményt
vezető/nő (jármű) der/die Lenker/in
vidám lustig
világos hell
vinni, vittem tragen, ich trug, h. getragen
virág die Blume
viszontlátásra! auf Wiedersehen!
visszajönni, vissza jövök zurück/kommen, ich komme zurück
víz das Wasser
vonat, vonattal, vonatból der Zug, mit dem Zug, aus dem Zug
völgy das Tal
Z Z
zakó das Jacket
zárni schließ, schloß, h. geschlossen
zárva geschlossen
zavarni stören, h.
zene die Musik
zokni die Socken
zöld grün
zöldség das Gemüse
zuhany die Dusche
zsebkendő das Taschentuch
zsemle das Brötchen , die Semmel (osztrák)
zsír das Fett

zsírszegény

zsírmentes

zsírtalan

zsírban gazdag

 

fettarm

fettfrei

fettlos

fettreich

 

 

 

Német magyar szóazonosságRövidítések: der=r die=e das=s

Német                                           Magyar

akut                                                 akut

s Album                                           album

s Alibi                                               alibi

r Alkohol                                         alkohol

s Aluminium                                    aluminium

s Antibiotikum                                antibiotikum


s Aroma                                               aroma

s Atom                                                 atom

e Aula                                              aula

s Auto                                              autó

s Autogramm                                 autogramm

r Balkon                                          balkon

s Bankett                                         bankett

bigott                                               bigott, vakhitű

r/s Bikini                                          bikini

s Bonbon                                         bonbon

s Brikett                                          brikett

e Brokkoli                                       brokkoli

s Brutto                                           bruttó

e Csárda                                          csárda

r Csikós                                           csikós

s Deka                                             deka

r/e Diktator/in                                diktátor

s Dilemma                                       dilemma

s Drama                                           dráma

s Embargo                                       embargó

r Export                                           export, kivitel

e Farm                                             farm

flott                                                  flott

r Galopp                                          galopp

r Grill                                               grill

r Horizont                                        horizont

s Hormon                                         hormon

r Humor                                           humor

intim                                                 intim

r Kakao                                            kakaó

r Kantor                                           kántor

r Kaplan                                          káplán

r Karton                                           karton

r Kefir                                              kefir

s Kilogramm                                    kilogramm

r Kilometer                                      kilométer

s Klima                                            klíma

e Klimax                                          klimax

r Klub                                              klub

s Koffein                                         koffein

e Kola                                              kola

r Kollektor                                      kollektor

r Kombi                                           kombi

r Komfort                                        komfort

s Kommando                                   kommandó

r Kommentar                                   kommentár, hírmagyarázat

r Kommentator                               kommentátor, hírmagyarázó

kompakt                                          kompakt

komplett                                          komplett, hiánytalan, teljes

komplex                                           komplex, bonyolultan összetett

konkret                                            konkrét

e Kontur                                          kontúr, körvonal

e Korona                                         korona

korrekt                                            korrekt

r Krater                                           kráter

r Krimi                                             krimi

r/s Kupon                                       kupon

s Laboratorium                               laboratórium

r/s Langos                                      lángos

e Lasagne                                        lasagne

r Likör                                             likőr

s Linoleum                                       linóleum

r/s Liter                                           liter

s Lotto                                             lottó

e Maffia                                           maffia

r/e Magyar/in                                 magyar/nő

s Mahagoni                                     mahagóni

s Mandala                                       mandala

mediterran                                     mediterrán

mega                                              mega, nagy, óriási

r/e Mentor/in                                 mentor

s Menü                                            menü

r/s Meteor                                       meteor

s Modell                                          modell

r/s Modem                                       modem

modern                                            modern

r Modul                                           modul

s Monopol                                       monopol

e Moral                                           morál, erkölcs

morbid                                             morbid

nett                                                  nett, csinos, takaros
s Objektiv                                        objektív, tárgyszerű

r Orkan                                            orkan, viharos erejű szél

e Panik                                             pánik, fejvesztett riadalom

s Panorama                                      panoráma, festői kilátás

r Paprika                                          paprika

paradox                                          paradox, különös, szokatlan

s Paraffin                                        paraffin

r Parameter                                     paraméter, mutató, jellemző érték

e Paranoia                                       paranoia, üldözési téboly

s Parfüm                                         parfüm

s Parkett                                         parkett

s Parlament                                     parlament

r Partner                                         partner

patent                                            patent, hasznos, alkalmas

r Pavillon                                         pavilon, kis kerti épület

s Pedal                                            pedál

perfekt                                           perfekt, tökéletes, kitűnő

r Perron                                         peron

s Plakat                                           plakát, falragasz

plus                                                plusz, többlet, előny

s Polo                                             poló, lovas gyeplabdajéték, vizilabda

s Porto                                           portó, nem bérmentesített küldemény

prima                                             príma, kitűnő, kiváló

primitiv                                          primitív, ősi,  eredeti, ostoba

privat                                            privát, külön, saját

r Profit                                          profit, haszon, nyereség

s Programm                                   program, terv, tervezet, szándék

r Projektor                                     projektor, kivetitő

r Propeller                                      propeller, légcsavar

s Publikum                                     publikum, közönség

r Pullover                                       pulóver, kötött kabát

r/s Radar                                       radar

e Razzia                                        raszzia, rajtaütés

s Regiment                                    regiment, hadsereg

s Register                                     regiszter, jegyzés

r Rekord                                       rekord, csúcs, eredmény

r Rektor                                       rektor, egyetem vezetője

r Revolver                                     revolver

r Rum                                          rum

stabil                                           stabil, szilárd, erős

stramm                                        stramm, erős, izmos

tabu                                            tabu, érinthetetlen

s Telefon                                      telefón

e Tombola                                    tombola

e Trafik                                        trafik, dohánybolt

s Trauma                                     trauma, súlyos testi-lelki sérülés

r Trend                                        trend, irányadó

r Tumor                                       tumor, daganat

r Turnus                                      turnus, egymást váltó csoport

s Utopia                                      utópia, megvalósithatatlan

vegetativ                                     vegetativ, akarattól független

e Villa                                          villa, nagy ház

r Virus                                        vírus

s Vitamin                                    vitamin

r Vokal                                       vokál

r Vulkan                                      vulkán

r Wagon                                     vagon, kocsi

e Zero                                        zéró, nulla