Elérhetőség: wortgrube@gmail.com

 

 

 

Névelők 

der die das 

 

Névelők 

A „DER” használata

 

Jelentések

Példák

Hímnemű élőlények

Mann, Wolf, Vater

Égtájak

Norden, Süden

Napok

Montag, Dienstag

Hónapok

Januar, Februar

Évszakok

Frühling, Sommer

Pénznemek

Forint (aber: e Krone, s Pfund Sterling)

Néhány folyó

 

Néhány ország

Rhein, Main, Inn, Po, Mississippi, Nil, Ob, Jenissei

Irak, Iran, Sudan, Jemen, Libanon

 

  

Végződések

Példák

–ich végződés

Teppich

–ig végződés

Honig

–lingvégződés

Liebling

 –er végződés

Bauer, Putzer, Schuster, Tischler

 –el végződés

Vogel

 –en végződésű főnevek

Garten

–ist végződés

Nationalist, Polizist, Rezeptionist

 –us végződés

Nationalismus, Marxismus,

Egyszótagú főnevek többsége

Weg, Mund, Berg

 –eur végződés

Friseur, Dekorateur, Kaskaeur

 

 

 

A „DIE” használata 

Jelentések

Példák

Nőnemű élőlények

Frau, Wölfin

Néhány ország

Schweiz, Türkei, Slowakei, USA

Folyók többsége

Donau, Elbe

Fafélék többsége

Eiche, Pappel

Virágok többsége

Rose, Tulpe, Begonie

Az összes hajónév

Budapest, Atlantic

 

Végződések

Példák

–ei végződés

Polizei, Schusterei, Putzerei,

–heit végződés

Freiheit

–ie végződés

Industrie, Dramaturgie, Biologie

–in végződés

Lehrerin, Putzerin, Schusterin

–keit végződés

Dankbarkeit

–schaft végződés

Nachbarschaft

–tät végződés

Qualität

–ion végződés

Kommission

–tion végződés

Nation

–ung végződés

Endung

–e-re végződő főnevek többsége

Liebe, Schlange

Minden –t-re végződő egyszótagú főnév

Fahrt, Pflicht

(aber: s Brot

           s Boot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „DAS” használata 

Jelentések

Példák

Fiatal élőlények többsége

Kind, Kalb

Országok többsége

Ungarn, Deutschland

Minden város

Budapest

Fémek többsége

Eisen, Blei

Anyagfajták többsége

Papier, Holz

Gyűjtőnevek többsége

Volk

 

 

Végződések

Példák

–chen, -lein kicsinyítő képzős főnevek

Mäuschen, Büchlein, Mädchen

–um végződés

Maximum

–tum végződés

Eigentum

(aber:  - r Irrtum

-r Reichtum)

Igéből képzett főnevek

Lernen

–nis végződésű főnevek többsége

Bedürfnis

(aber: - e Kenntnis,

-        e Erkenntnis,

-        e Erlaubnis,

-        e Finsternis)

–sal végződésű főnevek többsége

Schicksal

–tel végződésű főnevek többsége

Viertel

Melléknévből képzett főnevek többsége

Schöne, Arme

 

 

                     

   SZÓREND

 

Kijelentő mondat 

Jelen Idő

 

Ki            csinál (mit)     mikor?           hol?              mit?

Én          hallgatom     ma         a szobában    a rádiót.

Ich           höre            heute    im Zimmer     das Radio.

  1           2                      3                4                  5

 

Kérdő mondat  

Höre ich      heute im Zimmer das Radio???

 2       1           3          4                5

Az aláhúzott részt VÁLTOZATLANUL hagyjuk.

Csak az első két tagot cseréljük fel. 

 

Tagadó mondat 

Er hört nicht.  (Nem hallgat.)

Er hört das Radio nicht.  (Nem hallgatja a rádiót.)

Er will das Radio nicht hören.  (Nem akarja a rádiót hallgatni)

Er hat  das Radio nicht gehört.  (Nem hallgatta a rádiót.)

Er hat das Radio nicht hören können.  (Nem tudta a rádiót hallgatni.)

 

 

 

 

Névelők Esetei

 

A határozott névelő (der bestimmte Artikel)

 

Ragozása

 

EGYES SZÁM

 TÖBBES SZÁM

 

hímnem

nőnem

semlegesnem

minden nem

alanyeset

der

die

das

die

tárgyeset

den

die

das

die

részes eset

dem

der

dem

den

birtokos eset

des

der

des

der

 

A határozatlan névelő (der unbestimmte Artikel)

Ragozása

 

EGYES SZÁM

TÖBBES SZÁM

 

hímnem

nőnem

semlegesnem

minden nem

alanyeset

ein

eine

ein

tárgyeset

einen

eine

ein

részes eset

einem

einer

einem

birtokos eset

eines

einer

eines

 

 

 

 

 

 

 

Főnevek többesszáma

A többes szám jelölése

 

A német nyelvben a többes szám jelzése többféleképpen történhet:

 • alaki különbség nélkül [ – ]: der Maler (festő) die Maler (festők)
 • tőhangváltás (Umlaut) jelzi a különbséget [ ¨– ]: die Mutter (anya) die Mütter (anyák)
 • –e, –er, –n, –en, –s ragok jelzik a különbséget: das Auto (autó) die Autos (autók)
 • Umlaut és –e vagy –er végződés együtt jelzi a különbséget [ ¨–e, ¨–er ]: der Baum (fa) die Bäume (fák)

A többes számot tehát kilenc módon jelölhetjük:

 

Umlaut

Rag

Szótári jelölés

Egyes szám

Többes szám

1.

nincs

nincs

der Maler

die Maler

2.

van

nincs

¨–

der Vater

die Väter

3.

nincs

–e

–e

der Tisch

die Tische

4.

van

–e

¨–e

der Stuhl

die Stühle

5.

nincs

–er

–er

das Kind

die Kinder

6.

van

–er

¨–er

das Buch

die Bücher

7.

nincs

–n

–n

die Katze

die Katzen

8.

nincs

–en

–en

die Frau

die Frauen

9.

nincs

–s

–s

das Auto

die Autos

 

 

 

 

WER? WAS? Kérdőszavak

Kérdő szavak

 

Was für ein Mann ist er? (Milyen ember ő?)

 

eset

EGYES SZÁM

TÖBBES SZÁM

hímnem

nőnem

semlegesnem

minden nem

alanyeset

was für ein...?

was für eine...?

was für ein...?

was für...?

tárgyeset

was für einen...?

was für eine...?

was für ein...?

was für...?

részes eset

was für einem...?

was für einer...?

was für einem...?

was für...?

birtokos eset

was für eines...?

was für einer...?

was für eines...?

was für...?

 

Ragozható Kérdőszavak 

Alanyeset

wer Ki?

Wer bist du?

Tárgyeset

wen Kit?

Wen siehst du da?

Részes eset

wem Kinek?

Mit wem sprichst du?

Birtokos eset

wessen Kinek a..ja, ..je.?

Wessen Buch ist das?

   

Melyik?

 

der

das

die

Többesszám

Alanyeset

welcher

welches

welche

welche

Tárgyeset

welchen

welches

welche

welche

Részes eset

welchem

welchem

welcher

welchen

Birtokos eset

welches

welches

welcher

welcher

 

 

További Kérdőnévmások 

was?:  mi?, mik? mit?, miket? 

was für ein/eine/ein?: milyen 

wie viel?: mennyi? 

der/die/das wievielte?: hányadik? 

wievielmal?: hányszor? 

wie?: milyen, hogyan? 

wann, bis wann, seit wann?: mikor, meddig, mióta

wie lange?: mennyi ideig/ mennyi ideje? 

wie oft?: milyen gyakran? 

wo?: hol? 

woher?: honnan? 

wohin?: hová? 

warum, weshalb, weswegen, wieso?: miért, hogyhogy? 

womit, wozu, wovon?: mivel, mihez, mitől?

Kérdések példákkal

 

németül

 magyar jelentése

 

 

Wann?

Mikor?

Wann gehen wir ins Kino? 

Mikor megyünk moziba?

Wann fahren wir in die Schweiz?

Mikor utazunk Svájcba??

Von wann? Bis wann?

Mettől? Meddig?

Von wann bis wann bist du hier?

Mettől-meddig vagy itt?

Von wann bis wann darf ich hier bleiben?

Mettől-meddig maradhatok itt?

Seit wann? 

Mióta?

Seit wann lebst du alleine?

Mióta élsz egyedül?

Seit wann seid ihr Freunde?

Mióta vagytok barátok?

Warum?

Miért?

Warum liest du auf  Deutsche? 

Miért olvasol a németül?

Warum ist es so wichtig?

Miért olyan fontos?

Was?

Mi? Mit?

Was möchtest du essen? 

Mit szeretnél enni?

Was ist denn los mit Ihnen? 

Mi van önnel?

 

Was für ein/eine/ein?

Milyen?

 

 

Was für ein Junge ist er? (der Junge)

Milyen fiú ő?

Was für eine Ziege geht da?  (die Ziege)

Milyen kecske megy ott?

 

 

Was für eine Brille hat sie? (die Brille)

Milyen szemüvege van?

Was für ein Geschäft? (das Geschäft)

Milyen üzlet?

Was für ein Bild? (das Bild)

Milyen kép?

 

 

 

 

 

 

Welcher/welche/welches?

Melyik? (der, die, das fn alapján)

Welcher  Welche  Welches

Melyik?

Welcher Schrank? (der Schrank)

Melyik szekrény? 

Welcher Tisch? (der Tisch)

Melyik asztal?  

Welchen (der-->den)

Melyiket?

Welchen Schrank? (den Schrank)

Melyik szekrényt? (szekrényt)

Welchen Stuhl? (den Stuhl)

Melyik széket? (széket)  

Welche (die-->die) 

Melyik? Melyiket?

Welche Dose? (die Dose)

Melyik doboz? Melyik dobozt?

Welche Blume?

Melyik virágot?  

Welche (die-->die)

Melyikeket?Melyik + többesz sz.

Welche Schränke? (der Schrank, die Schränke)

Melyik szekrényeket?

Welche Brillen? (die Brille,-n)

Melyik szemüvegeket?  

Welches (das-->das)?

Melyik? Melyiket?

Welches Buch? (das Buch)

Melyik könyv? Melyik könyvet?

Welches Kleid?

Melyik ruhát?  

Wer?

Ki?

Wer hat hier einen Mantel hier gelasst? 

Ki hagyott itt egy kabátot?

Wer sind Sie?

Kicsoda ön?  

Wen?  (den)

Kit?

Wen suchst du?

Kit keresel?

Wen siehst du?

Kit látsz?

 

Wem?  (dem)

Kinek?

Wem gibst du deine Papiere? 

Kinek adod a papírjaidat?

Wem gibst du Geld?

Kinek adsz pénzt?

 

Wessen?  (dessen)

Kinek a?

Wessen Reisepass ist es?

Kinek az útlevel ez?

Wessen Schokolade ist es?

Kinek a csokija ez?

 

Wem gehört? 

Kié?/ Kihez tartozik?

Wem gehört dieses Gerät? 

Kié ez a készülék?

Wem gehört der Photoapparat?

Kié ez a fényképezőgép?

 

Mit wem? 

Kivel?

Mit wem gehst du ins Kino? 

Kivel mész moziba?

Mit wem möchtest du das Haus anschauen?  

Kivel szeretnéd a házat megnézni?

Womit? 

Mivel?

Womit spielen wir?

Mivel játszunk?

Womit gehen wir?  

Mivel megyünk?

Wie?

Hogy/Hogyan?

Wie spielt man mit diesem Spielzeug? 

Hogy kell ezzel a játékkal játszani?

Wie funktioniert es?   

Hogy működik ez?

Wie groß? 

Mekkora?

Wie groß ist diese Lampe?

Mekkora ez a lámpa?

Wie groß ist dieses Gemälde?  

Mekkora ez a festmény?

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie alt?

Hány éves?

Wie alt ist sie?

Hány éves?

Wie alt ist dein Kind?  

Hány éves a gyermeked?

Wie teuer?

Mennyibe kerül?

Wie viel kostet?

Mennyibe kerül?

Wie teuer ist dieses Kleid?

Mennyibe kerül ez a ruha?

Wie viel kostet der Brot?

 

Mennyibe kerül a kenyér?

Wie viel Uhr ist es?

 

Mennyi az idő?

Wie spät ist es?

Mennyi az idő?

Wie viel Uhr ist es jetzt?

Mennyi most az idő?

Wie spät ist es jetzt?  

Most mennyi az idő?Milyen késő van?

Wieso?

Hogy-hogy?/ Mégis miért?

Wieso packst du alles weg?

Hogy-hogy mindent elpakolsz?

Wieso musst du alles wissen?  

Hogy-hogy mindent tudnod kell?

Wo?

Hol?

Wo wohnst du?

Hol laksz?

Wo warst du?

Hol voltál?

Wohin?

 

Hova?

Wohin wollt ihr ausgehen?

Hol akartok bulizni?

Wohin fährt ihr?  

Hova utaztok?

Woher?

Honnan?

Woher kommst du? 

Honnan jössz?

Woher sind sie?  

Honnan vannak?

Wovon?

Miből?

Wovon muss ich es rausnehmen?

Miből kell ezt kivennem?

Wovon ist es?

Miből van ez?

 

Igekötők

Igekötők jelentése

 

Ebben a fejezetben az igekötők használatának rutinosabbá tételét kívánjuk elősegíteni.

Egy-egy kivétellel az igekötők jelentése egységesnek mondható a német nyelvben, melyre a következő pár oldalon szeretnénk rávilágítani. 

1. Soha el nem váló igekötők:

be, ge, er, ent, emp, ver, zer, +miss (ragozott alakban sosem válik el)

 

2. Elváló és (bizonyos esetekben) nem elváló igekötők:

wieder, vider, voll, um, durch, hinter, über, unter

 

3. Elváló igekötők:

ab, an, auf, aus, bei, dar, ein, fort, heim, her, hin, mit, nach, nieder,

vor, weg, zu, zurück, zusammen stb.

 

wieder: csak a wiederholen (ismétel) igében nem válik el,  minden más

esetben elválik

 

 

 

 

ad geben, gab, h. gegeben

átad übergeben, übergab, h. übergeben     át-ÜBER

bead hinein/geben, gab hinein, h. hineingegeben   be- HINEIN

kiad heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben  ki- HERAUS

hinaus/geben, gab hinaus, h. hinausgegeben

megad (zu)/geben, gab (zu), h. (zu)gegeben  meg (hozzá-) ZU

visszaad zurück/geben, gab zurück, h. zurückgegeben  vissza- ZURÜCK 

 

áll stehen, stand, i. gestanden

átáll herüber/stehen, stand herüber, i. herübergestanden

hinüber/stehen, stand hinüber, i. hinübergestanden

feláll auf/stehen, stand auf, i. aufgestanden

kiáll (kibír) aus/stehen, stand aus, i. ausgestanden

visszaáll zurück/stehen, stand zurück, i. zurückgestanden 

 

állít stellen, stellte, h. gestellt

átállít (szerkezetet) um/stellen, stellte um, h. umgestellt   át-UM

beállít (beigazít) ein/stellen, stellte ein, h. eingestellt  be-EIN

felállít auf/stellen, stellte auf, h. aufgestellt  fel-AUF

kiállít (közszemlére; iratot) aus/stellen, stellte aus, h. ausgestellt  ki-AUS

visszaállít (visszatesz) zurück/stellen, stellte zurück, h. zurückgestellt

odaállít hin/stellen, stellte hin, h. hingestellt  oda-HIN 

 

alszik schlafen, schlief, i. geschlafen

elalszik ein/schlafen, schlief ein, i. eingeschlafen

kialszik aus/schlafen, schlief aus, i. ausgeschlafen

elalszik (későn ébred) verschlafen, verschlief, i. verschliefen

 

 

belép treten, trat, i. getreten

kilép heraus/treten, trat heraus, i. herausgetreten

hinaus/treten, trat hinaus, i. hinausgetreten

átlép übertreten, übertrat, i. übertreten

fellép herauf/treten, trat herauf, i. heraufgetreten

hinauf/treten, trat hinauf, i. hinaufgetreten

fellép (vki/vmi ellen) auf/treten, trat auf, i. aufgetreten

lelép hinab/treten, trat hinab, i. hinabgetreten

herab/treten, trat herab, i. herabgetreten 

 

cserél tauschen, tauschte, h. getauscht

becserél ein/tauschen, tauschte ein, h. eingetauscht

átcserél um/tauschen, tauschte um, h. umgetauscht

kicserél aus/tauschen, tauschte aus, h. ausgetauscht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segédigék

 

können

dürfen

mögen

wollen

müssen

sollen

ich

kann

darf

mag

will

muss

soll

du

kannst

darfst

magst

willst

musst

sollst

er/sie/es

kann

darf

mag

will

muss

soll

wir

können

dürfen

mögen

wollen

müssen

sollen

ihr

könnt

dürft

mögt

wollt

müsst

sollt

sie/Sie

können

dürfen

mögen

wollen

müssen

sollen

 

Német időbeli és módbeli segédigék


Időbeli segédigék: haben, sein, werden

Módbeli segédigék: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen

wollen = akaratot fejez ki

 1. Ich will in Berlin studieren
 2. Tom will um 8 Uhr nach Wien fahren.

sollen = szükségességet fejez ki, ha valami külső ok miatt kell cselekednünk.

 1. Ich soll viel Gemüse essen.
 2. Du sollst den Text wiederholen, weil du morgen in die Schule gehen wirdst.

müssen = szükségességet fejez ki, ha saját elhatározásból kell megtenni valamit

 1. Es tut mir leid, aber ich muss wirklich schon gehen.
 2. Wir müssen hart arbeiten, wenn wir viel Geld verdienen möchten.

können = képességet, lehetőséget fejez ki

 1. Ich kann gut Deutsch sprechen.
 2. Ivy kann 3 Stunden lang Englisch lernen.

dürfen = lehetőséget fejez ki (szabad megtenni valamit)

 1. Ich darf am Samstad in die Disco gehen.
 2. Wir dürfen nicht viel Bier  trinken.

mögen = azt fejezi ki, ha valamit kedvelünk, szeretünk

 1. Ich mag jeden Morgen früh aufstehen.
  Gabi mag nicht in die Schule gehen.

 

          A német melléknév és ragozása

Gyenge melléknévragozás

HASZNÁLATA: Ha a jelzős kifejezés előtt határozott névelő vagy más háromalakú determináns áll, akkor ezek egyértelműen jelzik a melléknév nemét. Ilyenkor a melléknevet gyengén ragozzuk és az -e,-en ragokat veszi fel. 

háromalakú determináns=különbözik mindhárom nemben az alakjuk. Pl. der, die, das. 

 


der

die

das

Alanyeset

der große Tisch

die runde Lampe

das schöne Haus

Tárgyeset

den großen Tisch

die runde Lampe

das schöne Haus

Részese.

dem großen Tisch

der runden Lampe

dem schönen Haus

Birtokos e.

des großen Tisches

der runden Lampe

des schönen Hauses

 

Erős melléknévragozás

Használata

 • Ha nincs előtte sem határozott,sem határozatlan névelő
 • Anyagnevek előtt: Ich trinke starken Kaffee. (Erős kávét iszom.)
 • Megszólításokban: Lieber Peter! / Liebe Anna! (Kedves Péter! / Kedves Anna!)
 • Üdvözlésekben és jókívánságokban: Guten Tag! (Jó napot!), Guten Appetit! (Jó étvágyat!)
 • Birtokos esetben álló tulajdonnév után: Das ist Peters neues Haus. (Ez Péter új háza.)
 • A wessen?, dessen, deren névmások után: Wessen roter Schal hängt dort? (Kinek a piros sálja függ ott?)
 • 1-nél nagyobb tőszámnevek után: Dort stehen drei schöne Frauen. (Három szép nő áll ott.)
 • Ragozott határozatlan számnevek után (einige, etliche, mehrere, viele, wenige): Ich habe viele deutsche Bücher. (Sok német könyvem van.)
 •  

 

 


der

die

das

 

Nominativ

großer Tisch

runde Lampe

schönes Haus

 

Akkusativ

großen Tisch

runde Lampe

schönes Haus

 

Dativ

großem Tisch

runder Lampe

schönem Haus

 

Genitiv

großen Tisches

runder Lampe

schönen Hauses

 

 

 

 

Vegyes melléknévragozás

HASZNÁLATA: amikor az ein, kein megfelelő alakjai vagy a birtokos névmások különböző alakjai (mein, dein, sein, ihr, etc.) állnak a melléknév és a főnév előtt.


der

die

das

Nominativ

ein großer Tisch

eine runde Lampe

ein schönes Haus

Akkusativ

einen großen Tisch

eine runde Lampe

ein schönes Haus

Dativ

einem großen Tisch

einer runden Lampe

einem schönen Haus

Genitiv

eines großen Tisches

einer runden Lampe

eines schönen Hauses

 

 

Személyes Névmások     ESETEI


EGYES SZÁM

TÖBBES SZÁM

önöző forma

E/1.

E/2.

E/3.

T/1.

T/2.

T/3.

hímnem

nőnem

semlegesnem

alanyeset

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

tárgyeset

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

Sie

részes eset

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen

Ihnen

birtokos eset

mein

dein

sein

ihr

sein

unser

euer

ihr

Ihr

 

 

Ellentétek

MAGYAR

NÉMET

MAGYAR

NÉMET

fel

hinauf

le

hinunter

közel

nahe

távol

weit

itt

hier

ott

dort

  -val/-vel

mit

nélkül

ohne

korán

früh

későn

spät

most

jetzt

soha

nie

mindig

immer

ritkán

selten

tegnap

gestern

holnap

morgen

első

erste

utolsó

letzte

minden

jede

néhány

etwas

kevés

wenig

sok

viel

széles

breit

keskeny

schmal

nagy

groß

kicsi

klein

magas

hoch/gross(ember)

alacsony

niedrig

vastag/kövér

dick

vékony

dünn

könnyű

leicht

nehéz

schwer

kemény

hart

puha

weich

nedves

nass

száraz

trocken

gut

rossz

schlecht

gyors

schnell

lassú

langsam

helyes

richtig

téves/hamis

falsch

tiszta

sauber

piszkos

schmutzig

szép

schön

csúnya

hässlich

drága

teuer

olcsó

billig

csendes

leise

zajos

laut

hideg

kalt

forró

heiß

nyitva

offen

zárva

geschlossen

teli

voll

üres

leer

új

neu

régi/öreg

alt

világos

hell

sötét

dunkel

könnyű

leicht

nehéz

schwer

szabad

frei

foglalt

besetzt

erős

stark

gyenge

schwach

fiatal

jung

öreg

alt

jobb

besser

rosszabb

schlechter

fekete

schwarz

fehér

weiß

érdekes

interressant

unalmas

langweilig

beteg

krank

egészséges

gesund

kezdet

der Anfang

vég

das Ende

 

 

 

UND - WENN Kötőszavak

Kötőszavak  

 

Egyenes szórenddel állók:

 

und és  

denn mert  

sondern hanem  

oder vagy  

entweder.., oder vagy...,vagy  

allein csakhogy, azonban  

aber de, azonban  

doch de, mégis  

nämlich ugyanis

 

Példák:

 

und - és: Er ging in den Keller und holte eine Flasche Bier.

sondern - hanem: Ich möchte heute nicht ins Kino gehen, sondern ich bleibe lieber zu Hause.

oder - vagy: Sie ist jetzt noch im Büro, oder sie ist schon unterwegs.

denn - mert: Ich besuche dich heute nicht, denn ich muss länger arbeiten.

aber - de: Ich mag diesen Film sehr, aber ich habe jetzt keine Lust ins Kino zu gehen.

 

 

 

 

Fordított szórenddel állók:  

also tehát  

dann azután  

darum ezért, azért  

dennoch mégis  

deshalb ezért, azért  

folglichkövetkezésképpen  

inzwischen közben  

sonst különben  

trotzdem ennek ellenére, mégis  

Példák:

 

darum, deshalb, deswegen, daher - ezért: Ich habe Zahnschmerzen, deshalb muss ich dringend zum Zahnarzt.

trotzdem, dennoch, allerdings - ennek ellenére: Er hat schreckliche Zahnschmerzen, trotzdem geht er nicht zum Zahnarzt.

folglich, also, so - ennek következtében, tehát, így: Er ging nicht zum Zahnarzt, folglich musste ihm ein Zahn gezogen werden.

dann, danach, daraufhin - akkor, aztán, arra fel: Er hatte schon Fieber, dann ging er endlich zum Arzt.

einerseits, andererseits - másrészt: Einerseits kann ich ihn verstehen, andererseits halte ich ihn für einen Angsthasen, weil er sich noch immer vor dem Zahnarzt fürchtet.

sonst - különben: Er hatte bestimmt große Angst, sonst wäre er schon längst zum Zahnarzt gegangen

 

Alárendelő kötőszavak  "KATI" szórenddel állók:

 Az alárendelő mellékmondatokban az állítmány ragozott része kerül a mondat végére.
KATÁ(r) szórend: Kötőszó - Alany - Többi mondatrész - Állítmány

 

wenn ha  

als amikor  

anstatt dass ahelyett, hogy  

statt dass ahelyett, hogy  

bevor mielőtt  

bis míg, amíg  

da mivel, mert  

damit azért, hogy  

dass hogy  

ehe mielőtt, azelőtt, hogy, amíg, ameddig  

falls ha, amennyiben, feltéve  

indes mialatt, miközben  

indem mialatt, miközben, azáltal, hogy  

nachdem miután  

ob hogy-e, vajon

obgleich/obwohl noha, bár, habár, jóllehet  

seit/seitdem mióta, azóta, hogy  

sobald mihelyt, amint, ahogy  

solange addig...amíg, ameddig  

sooft ahányszor csak, valahányszor  

soviel amennyire, ahogyan  

sowenig bármilyen/ bármenyire kevés 

soweit amennyiben, ahogyan  

während mialatt, miközben  

weil mert

 

PÉLDÁK

Als ich nach Ulm ging, sah ich dich.

Amint Ulmba mentem, láttalak.

Wenn ich nach Ulm ging, sah ich dich.

Ha Ulmba mentem láttalak.

Wenn ich nach Ulm gehe, sehe ich dich.

Ha Ulmba megyek, látlak téged.

Wann gehst du nach Ulm?

Mikor mész Ulmba?

Ich weiß nicht, wann ich nach Ulm gehe.

Nem tudom, mikor megyek Ulmba.

 

Ich weiß nicht, ob das stimmt.

Nem tudom, így van-e.

Wenn es stimmt, bin ich froh.

Ha így van, baldog vagyok.

 

Nimm einen Schirm mit, falls es regnet.

Vigyél esernyőt, ha esik.

Nimm einen Schirm mit, wenn es

regnet.

Vigyél esernyőt, ha esik.

 

 

 

   Tanujon németül fogalmazni!  

 

ALAPSZÓ

MAGYARÁZAT

die Adresse

Die Straße und der Ort, wo jemand wohnt.

der Anfang

Der Beginn von etwas.

angenehm

Wenn etwas schön ist

der Anorak

Eine Jacke, die vor Wind und Regen schützt.

an/rufen

Mit jemandem telefonieren.

arbeiten

Mit etwas beschäftigt sein.

die Aufgabe

Eine Arbeit, die man tun muß.

auf/stehen

Sich auf die Füße stellen

das Auge

Das Organ, mit dem man sehen kann

der August

Achter Monat im Jahr

der Ausgang

Eine Tür, die nach draußen führt.

aus/trinken

Alles trinken

das Auto

Ein Fahrzeug mit einem Motor und vier Rädern.

das Baby

Ein ganz kleines Kind.

die Bäckerei

Ein Geschäft, in dem man Brot und Kuchen kauft

das Badezimmer

Das Zimmer, in dem die Badewanne ist.

die Banane

Eine lange Frucht mit gelber Schale.

beeilen

Schnell machen.

beginnen

an/fangen

begrüßen

Jemandem "Guten Tag" sagen

das Beispiel

Damit kann man etwas gut erklären.

der Berg

Da, wo das Land höher ist, als an anderen Stellen.

das Bett

Ein Möbelstück, in dem man schläft.

bezahlen

Geld für etwas ausgeben.

billig

Wenn etwas nicht viel kostet.

bitte

Sagt man, wenn man etwas will.

bleiben

Einen Ort nicht verlassen.

die Blume

Eine Pflanze mit bunten Blüten.

die Bluse

Ein Hemd für Fauen und Mädchen.

die Brille

Braucht jemand der nicht mehr gut sehen kann.

das Buch

Viel Seiten zum Lesen oder Anschauen.

der Bus

Ein großes Fahrzeug, in dem viel Menschen mitfahren können.

danke

Sagt man, wenn man etwas bekommt.

direkt

auf dem kürzesten Weg.

duschen

sich unter die Dusche stellen und waschen.

ein/kaufen

Dinge, die man braucht, aussuchen und bezahlen.

eßbar

Wenn man etwas essen kann.

falsch

Das Gegenteil von richtig.

die Familie

Vater, Mutter, deren Kinder und andere Verwandte.

faul

Wenn man  etwas nicht tun will.

das Fenster                

durch die Fenster kommt Licht ins Haus.

fertig

Wenn etwas zu Ende getan ist.

finden 

Etwas sehen, das man gesucht hat.

fliegen    

Sich durch die Luft bewegen.

fragen

Tut jemand, der etwas wissen will.

früh

Vor dem normalen Zeitpunkt

das Frühstück

Das Essen, das man morgens ißt.

der Fuchs   

 

Ein kleines Baubtier mit rotem Fell, das im Wald lebt.

 

geben                                         Jemandem etwas in die Hand legen.

 

das Gemüse                              Teile von Pflanzen, die man essen kann.

 

gestern                                       Der Tag von heute.

 

der Gipfel                                  Der höchste Punkt des Berges.

 

gratulieren                                Jemandem seine Glückwünsche sagen.

 

die Hose                                    Ein Kleidungsstück, das die Beine bedeckt.

 

der Hut                                      Ein Kleidungsstück, das man auf den Kopf setzt.

 

der Hund

Ein Haustier, das bellen kann.

die Jeans

Eine meist blaue Hose aus festem Stoff.

jemand

irgendeine Person

jetzt

in diesem Augenblick

jung

das Gegenteil  von alt

die Katze

Ein Haustier, das Mäuse fängt.

kaufen

Etwas bekommen und dafür Geld bezahlen.

der Kellner

Jemand, der im Restaurant Essen und Trinken bringt.

kennen

Viel über jemanden oder etwas wissen.

das Kino

Ein Gebäude, in dem Filme gezeigt werden.

die Kirsche

Eine kleine, rote Frucht, die an Bäumen wächst.

klar

Wenn man durch etwas durchsehen kann.

das Klassenzimmer

Das Zimmer in der Schule, in dem der Unterricht stattfindet.

der Kofferraum

Ein Platz für Taschen oder Koffer, hinten im Auto.

die Küche

Das Zimmer, in dem man das Essen kocht.

die Kuh

Ein großes Tier auf dem Bauernhof, das Milch gibt.

die Lampe

Ein elektrisches Gerät, das Licht gibt.

die Leiter

Ein Gegenstand, mit dem man nach oben klettern kann.

die Lokomotive

Eine große Maschine, die die Wagen einer Eisenbnahn zieht.

das Messer

Ein scharfer Gegenstand,  den man zum Schneiden benutzt.

müssen

Wenn es notwendig ist, etwas zu tun.

die Nachricht

Ein Bericht über das, was gerade in der Welt passiert.

der Parkplatz

Ein großer Platz, auf dem Autos parken.

die Pause

Die Zeit, in der man sich von der Arbeit ausruht.

die Polizei

Männer und Frauen, deren Aufgabe ist es, andere Menschen zu beschützen.


 

 

 

 

 

AN - AUF - IN Előljárószavak

A leggyakoribb elöljárószavak ESETEK

 

 

 

Tárgyesetet vonzó elöljárószavak

 • um : -kor, -ért, körül
 • gegen : ellen, felé, tájban
 • für : -ért, számára
 • wider : ellen
 • bis : -ig; gyakran más elöljárószavakkal együtt áll. Ekkor ezek vonzata érvényesül.
 • ohne, sonder : nélkül
 • durch : át, keresztül, által
 •  

Részesesettel álló elöljárószavak

 • aus : -ból, -ből
 • bei : -nál, -nél
 • mit : -val, -vel
 • nach : után, -ba, -be, szerint (utóbbi jelentésében a főnév után is állhat)
 • gegenüber : átellenben, szemben
 • entgegen : elé, ellen (a főnév után is állhat)
 • zuwider : ellen
 • ausser : -n kívül
 • zu : -hoz, -hez, -höz
 • nebst : -val, -vel együtt
 • samt : -val, -vel együtt
 • seit : óta
 • binnen : valamely idő alatt, valamely időn belül
 • nächst : közvetlenül mellette, mellett, után
 • gemäss : szerint, -nál, -nél fogva (rendszerint a főnév után)
 • von : -tól, -től, -ról, -ről, -ból, -ből; birtokviszony kifejezése; főnév utáni jelzős szókapcsolattal -ú, -ű képzős melléknevet fejez ki
 • entlang: mentén
 •  

Tárgyesettel és részesesettel álló elöljárószavak

Wohin? + Tárgyeset (Hová?)

 • in : -ba, -be
 • auf : -ra, -re
 • unter : alá
 • hinter : mögé
 • vor : elé
 • über : fölé
 • zwischen : közé
 • neben : mellé

Wo? + Részeseset (Hol?)

 • in : -ban, -ben
 • auf : -on, -en, -ön
 • an : -on, -en, -ön
 • unter : alatt
 • hinter : mögött
 • vor : előtt
 • über : fölött
 • zwischen : között
 • neben : mellett
 •  

Birtokos esettel álló elöljárószavak

 • mittels : -val, -vel, segítségével
 • während : alatt (időben)
 • vermöge : -nál, -nél fogva, -val, -vel
 • kraft : -nál, -nél fogva
 • laut : -nál, -nél fogva, szerint
 • längs : hosszában, mentében
 • unweit : nem messze
 • ungeachtet : nem tekintve, ellenére
 • diesseits : -n innen
 • jenseits : -n túl
 • innerhalb : -n belül
 • ausserhalb : -n kívül
 • oberhalb : fölött, -n felül (hely)
 • unterhalb : -n alul, alatt
 • halber : végett, kedvéért (főnév után)
 • wegen : miatt (főnév után is)
 • statt : helyett
 • trotz : ellenére, dacára
 • zufolge : következtében


  
 

 

 

 

 

Igeidők Áttekintése

Igeidők

Ragozás (lernen)
(Gyenge Igék)

Ragozás (sehen)
(Erős Igék)

 

Jelen idő

 • ich lerne
 • du lernst
 • er lernt
 • wir lernen
 • ihr lernt
 • sie lernen
 • ich sehe
 • du siehst
 • er sieht
 • wir sehen
 • ihr seht
 • sie sehen

 


Összetett Múlt

 • ich habe
 • du hast
 • er hat
 • wir haben
 • ihr habt
 • sie haben

gelernt

 • ich habe
 • du hast
 • er hat
 • wir haben
 • ihr habt
 • sie haben

gesehen

 

 

Egyszerű Múlt

 • ich lernte
 • du lerntest
 • er lernte
 • wir lernten
 • ihr lerntet
 • sie lernten
 • ich sah
 • du sahst
 • er sah
 • wir sahen
 • ihr saht
 • sie sahen

 


Régmúlt

 • ich hatte
 • du hattest
 • er hatte
 • wir hatten
 • ihr hattet
 • sie hatten

gelernt

 • ich hatte
 • du hattest
 • er hatte
 • wir hatten
 • ihr hattet
 • sie hatten

gesehen

 


Egyszerű Jövő

 • ich werde
 • du wirst
 • er wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie werden

lernen

 • ich werde
 • du wirst
 • er wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie werden

sehen

 

 

 

 

Präsens (Jelen idő)

(Forrás:http://www.nemet-alapszokincs.info/ 

A cselekvő igeragozás (Aktiv) kijelentő mód (Indikativ) jelen idejére (Präsens) általában egyszerűen Präsens-ként hivatkozunk. A többi igeidő esetén is ezt az egyszerűsítést alkalmazzuk, és a cselekvő igeragozást és a kijelentő módot általában külön nem tüntetjük fel az igeidők mellett.

 

A jelen idő (Präsens) képzése

 

 

sagen

reden (1)

reisen (2)

sammeln (3)

ich

-e

sage

rede

reise

sammle

du

-st

sagst

redest

reist

sammelst

er

-t

sagt

redet

reist

sammelt

wir

-en

sagen

reden

reisen

sammelnt

ihr

-t

sagt

redet

reist

sammelt

sie

-en

sagen

reden

reisen

sammeln

 

(1) Ha az igető végződése -d vagy -t, akkor az egyes szám 2. és 3. személyében, valamint a többes szám 2. személyében a rag előtt -e kötőhang lép fel (reden, baden, bluten, fasten, arbeiten, ...).

Ugyanez történik, ha az igető végződése -m vagy -n, és ezt mássalhangzó előzi meg, kivéve az l és r hangokat (atmen, rechnen, zeichnen, ...).

(2) Ha az igető végződése -s, -ß, -x, -z, akkor az egyes szám 2. személyben a személyrag csak -t lesz (reisen, heizen, sitzen, mixen, essen, ...).

(3) Ha a főnévi igenév végződése -eln, akkor az egyes szám 1. személyben a végződésből az -e- hang kimarad (sammeln, handeln, klingeln, schütteln, ...).

Az erős ragozású igék egy csoportja a jelen idő egyes szám 2. és 3. személyben tőhangváltozást szenved. A tőhangváltozásnak két alapvető típusa van:

Umlaut: a > ä, au > äu, o > ö tőhangváltozás (backen, braten, einladen, fahren, fallen, ...)

Brechung: e > i, e > ie tőhangváltozás (bewerben, brechen, erschrecken, essen, empfehlen, geschehen, lesen, sehen, ...)

 

A jelen idő (Präsens) használata

Er spielt mit seinen Kindern.

Es regnet in Strömen.

Ich bin müde.

a jelenben végbemenő cselekvés, történés, állapot

Ich studiere seit drei Jahren in Köln.

Wir warten auf den nächsten Bus.

a múltban kezdődött, és még tartó cselekvés

Die Erde bewegt sich um die Sonne.

általános érvényű megállapítás

Nächste Woche fahren wir in den Urlaub.

jövő idő (időpont megjelöléssel)

Als sie die Tür öffnet, steht er vor ihr.

elbeszélés élénkítése, történelmi események (múlt idő)

Präteritum

Az elbeszélő múlt (Präteritum) képzése

 

Gyenge igék

sagen

reden (1)

rechnen (2)

ich

-te

sagte

redete

rechnete

du

-test

sagtest

redetest

rechnetest

er

-te

sagte

redete

rechnete

wir

-ten

sagten

redeten

rechneten

ihr

-tet

sagtet

redetet

rechnetet

sie

-ten

sagten

redeten

rechneten

A gyenge ragozású igék a -te időjellel képzik elbeszélő múltjukat.

(1) Ha az igető végződése -d vagy -t, akkor a jel előtt -e kötőhang lép fel (reden, baden, bluten, fasten, arbeiten, ...).

(2) Ugyanez történik, ha az igető végződése -m vagy -n, és ezt mássalhangzó előzi meg, kivéve az l és r hangokat (atmen, rechnen, zeichnen, ...).

 

Erős igék

gehen

stehen(1)

tun (1)

ich

-

ging

stand

tat

du

-st

gingst

stand(e)st

tat(e)st

er

-

ging

stand

tat

wir

-en

gingen

standen

taten

ihr

-t

gingt

standet

tatet

sie

-en

gingen

standen

taten

 

Az erős ragozású igék az elbeszélő múltat a tőhangzó megváltoztatásával képzik (Ablaut). Az alapszókincs erős ragozású igéi.

 

(1) -e kötőhang a -d vagy -t végződésnél.

Vegyes igék

denken

senden (1)

wissen

ich

-te

dachte

sandte

wusste

du

-test

dachtest

sandtest

wusstest

er

-te

dachte

sandte

wusste

wir

-ten

dachten

sandten

wussten

ihr

-tet

dachtet

sandtet

wusstet

sie

-ten

dachten

sandten

wussten

 

A vegyes ragozású igék a tőhangzó megváltoztatásával és a -te időjellel képzik elbeszélő múltjukat. Ragozásuk a módbeli segédigék ragozásához hasonlít. Az alapszókincs vegyes ragozású igéi.

(1) A senden és wenden vegyes ragozású igéknek van gyenge ragozású alakjuk is (jelentés eltérés).

 

Az elbeszélő múlt (Präteritum) használata

Er eröffnete die Konferenz und erklärte ...

írásos beszámolókban, jelentésekben (újság, tv, média)

Als wir ankamen, wurde es schon dunkel, sodass ...

Sie stieg in den Wagen und fuhr los.

a szóbeli elbeszélésekben, beszámolókban

Er musste laufen, um den Bus zu erreichen.

Er konnte wegen der Hitze nicht schlafen.

módbeli segédigékkel (Perfekt helyett)

Der Film war langweilig.

Sie hatte eine glückliche Kindheit.

a haben és sein igékkel (főigeként használva Perfekt helyett)

Perfekt (Elbeszélő múlt)

 

Az múlt idő (Perfekt) képzése

haben/sein + Partizip II

A Perfekt alakot a haben vagy a sein segédige jelen idejű ragozott formájával és a főige Partizp II alakjával képezzük: ich habe gelernt, ich bin gegangen. A segédigét a főigével együtt kell megtanulni.

A múlt időt a haben segédigével képzik:

 • a tárgyas igék (transitive Verben) (schreiben, finden, essen, ...)
 • a visszaható igék (reflexive Verben) (sich beeilen, sich freuen ...)
 • a módbeli segédigék (Modalverben) (dürfen, können, mögen, ...)
 • a személytelen igék (unpersönlichen Verben) (regnen, schneien, dunkeln ...)
 • olyan tárgyatlan igék, amelyek tartósabb helyzetet, állapotot fejeznek ki (schlafen, stehen, wohnen ...)

A múlt időt a sein segédigével képzik:

 • állapotváltozást jelentő tárgyatlan igék (intransitive Verben) (einschlafen, aufwachen, ...)
 • helyváltoztatást jelentő tárgyatlan igék (intransitive Verben) (gehen, kommen, laufen ...)
 • a sein, a bleiben és a werden igék

A Perfekt ragozott (haben/sein) és ragozatlan (Partizip II) része az egyszerű mondatban és az összetett mondatok főmondatában mondatkeretet alkot (ragozott forma a mondat 1. vagy 2. helyén, a ragozatlan forma a mondat végén):

Hast du mit ihm schon darüber gesprochen?

Sie sind schon nach Hause gegangen.

Wir sind durch den Wald gewandert.

Er hat seinen Freund besucht.

 

A múlt idő (Perfekt) használata

Ich habe meinen Eltern besucht.

Ich bin heute mit der Straßenbahn gekommen.

múlt idő a beszélt nyelvben

Der Lehrer ist gestern angekommen.

Ich habe schlecht geschlafen.

a befejezett cselekvésnek kihatása van a jelenre (a tanár itt van / álmos vagyok)

Morgen habe ich die Arbeit abgeschlossen.

Bald hat er es geschafft.

 

 

jövő időben befejeződő cselekvés (holnap befejezem a munkát / ezt hamarosan elintézi)

Perfekt - haben/sein

 

haben/sein - eltérő jelentés

A Perfekt képzésekor egyes igék mellett (tárgyas és tárgyatlan igeként is használható igék) mindkét segédige használható, azonban általában ez a jelentés megváltozásával is jár:

fahren, fliegen, heilen, irren, passieren, schießen, schmelzen, spritzen, stoßen, stürzen, treten, trocknen, verderben, wanken, ziehen, ...

 

Sie hat ihre Mutter zum Bahnhof gefahren. (járművel szállít)

Haben Sie den Wagen gefahren? (vezet)

Wir sind mit dem Zug gefahren. (utazik)

Der Pilot hat die Machine nach München geflogen. (repülőt vezet)

Ich bin nach Berlin geflogen. (repülővel utazik)

Der Arzt hat die Wunde geheilt. (meggyógyít)

Die Wunde ist geheilt. (meggyógyul)

Ist ihm bei dem Unfall etwas passiert? (történik)

Er hat in diesem Spiel zwei Tore geschossen. (lő)

Die Pilze sind aus dem Boden geschossen. (gyorsan nő)

Die Sonne hat das Eis geschmolzen. (olvaszt)

Der Schnee ist geschmolzen. (olvad)

Er hat mich von hinten gestoßen. (meglök)

Er ist auf Ablehnung gestoßen. (ütközik)

Er hat das Unternehmen in den Ruin gestürzt. (dönt)

Das Flugzeug ist ins Meer gestürzt. (esik, zuhan)

Der Mann hat den Hund getreten. (megrúg)

Er ist ins Zimmer getreten. (lép)

Der Wind hat die Wäsche getrocknet. (megszárít)

Die Wäsche ist im Wind getrocknet. (megszárad)

Das hat ihm den Appetit verdorben. (elront)

Die Wurst ist verdorben. (megromlik)

Das Haus hat bei der Erschütterung gewankt. (inog)

Er ist über die Straße gewankt. (támolyog)

 

haben/sein - azonos jelentés

Néhány helyváltoztatást jelentő igénél a haben segédigét használhatjuk, ha a tartós cselekvést hangsúlyozzuk, és a sein segédigét használhatjuk, ha a helyváltoztatást és annak irányát, célját hangsúlyozzuk: flattern, tanzen, segeln, reiten, rudern, ...

 

Er hat zwei Stunden gesegelt.

Er ist nach der Insel gesegelt.

A liegen, sitzen és stehen igék esetén az északibb nyelvterületeken általában a haben segédige, a délebbi nyelvterületeken pedig sein segédige használatos.

 

Szenvedő szerkezet (cselekvő)

 

 

JELEN  (Präsens)                                              

 

 

Das Haus wird aufgebaut.                             

 

 

BEFEJEZETT JELEN  (Perfekt)

 

 

Das Haus ist aufgebaut worden

 

FOLYAMATOS MÚLT (Imperfekt)                 

 

Das Haus wurde aufgebaut

 

 

 

BEFEJEZETT MÚLT (Plusquamperfekt)

 

Das Haus war aufgebaut worden

 

JÖVŐ (FUTUR                                                 

 

Das Haus wird aufgebaut werden.             

 

 

 

BEFEJEZETT JÖVŐ (Futur Perfekt)

 

Das Haus wird aufgebaut worden sein.

 

FELTÉTELES JELEN                                         

 

Das Haus würde aufgebaut                        

 

 

 

FELTÉTELES MÚLT

 

Das HAus wäre aufgebaut worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szenvedő szerkezet (állapoti)

 

 

JELEN  (Präsens)                                              

 

 

Das Haus ist aufgebaut.                             

 

 

BEFEJEZETT JELEN  (Perfekt)

 

 

Das Haus ist aufgebaut gewesen

 

FOLYAMATOS MÚLT (Imperfekt)                 

 

Das Haus war  aufgebaut

 

 

 

BEFEJEZETT MÚLT (Plusquamperfekt)

 

Das Haus war aufgebaut war

 

JÖVŐ (FUTUR                                                 

 

Das Haus wird aufgebaut sein.             

 

 

 

BEFEJEZETT JÖVŐ (Futur Perfekt)

 

Das Haus wird aufgebaut gewesen  sein.

 

FELTÉTELES JELEN                                         

 

Das Haus wäre aufgebaut                        

 

 

 

FELTÉTELES MÚLT

 

Das Haus wäre aufgebaut gewesen.

Napok, hónapok /

 

 der Tag (die Tage) - nap -  am + napszak
der Morgen (die Morgen) - reggel   am Morgen = reggel (időhatározó)
der Vormittag (die Vormittage) - délelőtt -
der Mittag (die Mittage) - dél
der Nachmittag (die Nachmittage) - délután -
der Abend (die Abende) - este -
die Nacht (die Nächte) - éjszaka      kivétel: in der Nacht =éjszaka

der Werktag (die Werktage) - munkanap
der Feiertag - ünnepnap

die Woche (die Wochen) - hét
der Montag - hétfő -   am +nap (időhatározó) am Montag = hétfőn
der Dienstag - kedd
der Mittwoch - szerda -
der Donnerstag - csütörtök
der Freitag- péntek
der Samstag - szombat
der Sonntag - vasárnap

 

der Monat (die Monate) -      hónap  im+hónap (időhatározó)
der Januar - január      im Januar = januárban
der Februar - február
der März - március -
der April - április
der Mai - május
der Juni - június
der Juli - július-
der August - augusztus -
der September- szeptember
der Oktober - október
der November - november
der Dezember - december

Az ALAP szavak utáni további KÉK szavak, azok szinonímái.

Folytatjuk a SZINONÍMÁK behelyezését.

 

A A
abbahagy auf/hören  stoppen, ein Ende machen
ablak das Fenster
adag die Portion,  Ration, Anteil
adapter der Adapter
adatok die Daten,  Fakten, Angaben
adni geben, gab, h. gegeben (rendhagyó múlt)
adó (rádió/tv) der Sender; die Steuer
ágy das Bett
ajándék das Geschenk, Aufmerksamkeit
ajánlani empfehlen, zu/raten, vorschlagen
ajtó die Tür
akarni wollen, wünschen, beabsichtigen
akarok, akarsz, akar ich will, du willst, er/sie will
akcentus der Akzent,           Aussprache, Tonfall
akkor dann,                     überdies, weiterhin
akkumulátor der Akkumulator, die Batterie, Stromsammler
alacsony niedrig, klein
alagút der Tunnel,  Unterführung
aláírni unter/schreiben, unterzeichnen, h.
alatt unter
alkalmanként gelegentlich,     zur passenden Zeit
alkalmi munkás der Gelegenheitsarbeiter
alkalmilag bei Gelegenheit
alkalom die Gelegenheit
kedvező alakalom günstige Gelegenheit
alkoholmentes alkoholfrei
alkoholos (ital) alkoholisch
állampolgár/nő der/ die Staatsbürger/in,   Mitbürger
áll stehen, stand, h. gestanden
állandóan immer,