Hasznos tanácsok Ausztriai utazásnál

Forrás:http:

//www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/AT/hu/Konzuliinfo/aktualis.htm?printable=true

 

Aktuális:

Figyelmeztetések
 
 
2012. 01. 12.
  
Közlekedési viszonyok Ausztriában télen és kivételes időjárási viszonyok esetén
 
Ausztria magasabban fekvő területein télen gyakran esik nagy mennyiségű hó.
Az utak tisztítása folyamatosan, gyors ütemben zajlik, ám mégis előadódhat olyan helyzet, hogy az utak a nehéz időjárási viszonyokra tekintettel nehezen járhatóak, vagy – kivételes esetben – egyáltalán nem járhatóak.
 
Kérjük, hogy mielőtt a magasan fekvő ausztriai területekre látogat, tájékozódjon az időjárási-, és útviszonyokról.
 
Az ausztriai közlekedéssel kapcsolatos aktuális információk többek között az alábbi honlapon érhetők el:
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ausztria egész területén kötelező a téligumi felszerelése november 1. és április 15. között. A hóval borított, jeges és/vagy meredek területekre pedig csak téligumival és hólánccal lehet behajtani.
 
A téligumi- és hólánc felszerelési kötelezettségről az alábbi linken tájékozódhat:
www.winterreifen-pflicht.at/winterreifenpflicht.html
 
Hírek, információk, ajánlások
 
A Külügyminisztérium felhívja az Ausztriába, vagy Ausztriát érintve Svájcba, Olaszországba, Csehországba, Szlovákiába és Szlovéniába utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy az osztrák hatóságok a Világgazdasági Fórum rendezvénye miatt 2011. június 4-9. között visszaállítják a határellenőrzést valamennyi osztrák határátkelő helyen. Ebben az időszakban kizárólag a hivatalos határátkelő helyeket használhatják az utazók. (2011. május 25.)
 
 
Az Európai Unió tagországaiban, így Ausztriában is éjjel-nappal ingyenesen lehet segítséget kérni a 112 európai segélyhívó számon. A telefonszám hálózatról vagy hálózat- és egyenleg nélküli mobil telefonkészülékről is hívható. A hívás a rendőrségre fut be, ahonnan továbbításra kerül a mentők vagy a tűzoltóság számára. A hívónak négy alapvető adatot kell közölnie: a hívó személy nevét, tartózkodási helyét, az eseményt és a sérültek számát.
 
Ausztriában ezenkívül a fogyatékkal élők ingyenes SMS üzenetben is segítséget kérhetnek a 0800 133 133 telefonszámon. Az SMS üzenetet a Telecom Austria telefax üzenetté konvertálja, s így juttatja el a bécsi központnak. Létrehoztak egy email címet is (gehoerlosennotruf@polizei.vb.at), ahol ugyancsak a fogyatékkal élők kérhetnek rendőri vagy egyéb segítséget. (2011. február 28.)

Felhívjuk a magyar rendszámú gépjárművel tartósan Ausztriában tartózkodó állampolgárok figyelmét, hogy a vonatkozó osztrák törvényi rendelkezés (1967. évi Kraftfahrgesetz 79. §, illetve 82 §) értelmében amennyiben a külföldi állampolgár állandó lakcímmel (Hauptwohnsitz) tartózkodik Ausztriában, úgy egy hónap elteltével a gépjárművet forgalomba kell helyeznie. Amennyiben a külföldi állampolgár ideiglenes lakcímmel (Nebenwohnsitz) tartózkodik az országban, úgy a külföldi rendszámot egy évig használhatja, majd ezt követően el kell hagynia az országot, s az újabb beutazástól számítva egy évig ismét használhatja a külföldi rendszámú gépjárművet. Ez esetben menetlevélkönyv (Fahrtenbuch) vezetése ajánlott. (2011. február 28.)
 
 
Munkavégzés Ausztriában
 
Ausztria 2011. május 01-jén megnyitja munkaerő piacát a 2004-ben csatlakozott uniós tagországok állampolgárai számára. Ezt követően ezen országok állampolgárai, így a magyar állampolgárok is, előzetes engedélyezési kötelezettség nélkül vállalhatnak munkát Ausztriában.
 
A munkaerő piaci korlátozás feloldása érinti az Ausztriában bejegyzett és telephellyel rendelkező (Ausztriában adó- és járulékfizető) vállalkozásoknál foglalkoztatott egyéni munkavállalókat, valamint az ausztriai telephellyel nem rendelkező (Ausztriában adót és járulékokat nem fizető) vállalkozások által kiküldött munkavállalókat egyaránt.
 
Ausztriában nincs egységes minimálbér. A minimálbéreket ágazatonként, évente megújított kollektív szerződésben rögzítik a munkavállalói és a munkaadói szervezetek. A bérfeszültségek elkerülése érdekében Ausztria bér- és szociális dömping elleni törvényt fogadott el („Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSDB-G), melynek célja a minimálbérek megfizetésének, valamint a bejelentési kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, szankcionálása. A törvény 2011. május 01-jén lép hatályba.
 
Osztrák vállalkozásnál foglalkoztatott magyar egyéni munkavállalás
 
A magyar munkavállaló előzetes engedély nélkül szabadon köthet munkaszerződést az osztrák munkaadóval. A munkáltatónak a magyar munkavállalót szakképesítésének, gyakorlatának megfelelő osztrák ágazati bérmegállapodás szerinti bérezésben kell részesítenie, valamint be kell őt jelentenie az osztrák társadalombiztosítónál. A Bécsi Területi Egészségbiztosító Pénztár (Wiener Gebietskrankenkasse, rövidítve WGKK, www.wgkk.at) ellenőrizheti, hogy a munkavállaló megkapja-e a kollektív szerződés alapján járó minimálbért, illetve bejelentése megfelelően megtörtént-e. A minimál bér alatti bérezésért legfeljebb három alkalmazott esetében ezer és tízezer EUR közötti bírságot szabhat ki a hatóság, ismételt esetben pedig ennek a kétszeresét. Háromnál több alkalmazott estén a bírság összege kétezer és húszezer, ismételt esetben pedig négy- és ötven ezer EUR között mozog.
 
Az ágazati kollektív szerződésben rögzítettnél alacsonyabb bérezés esetén a munkavállaló egyénileg fordulhat ingyenesen jogorvoslatért a munkáskamarához (Arbeiterkammer Wien, http://wien.arbeiterkammer.at/beratung.htm).
 
Ausztriában telephellyel nem rendelkező cégek által kiküldött munkavállalók foglalkoztatása
 
A kiküldött munkavállalók részére megszűnik az előzetes kiküldetés-engedélyezési, azonban fennmarad a bejelentési kötelezettség. A „régi” tagállamok kiküldött munkavállalóira korábban is alkalmazott, az első kiküldött munkavállalóra KIAB3, a továbbiakra a KIAB 3a jelű bejelentő nyomtatványok kitöltött példányait (kiküldetés bejelentés) kell a tervezett munkavégzést megelőző 1 héttel a nyomtatványon feltüntetett címre elküldeni. (A nyomtatványok az Osztrák Pénzügyminisztérium (https://www.bmf.gv.at) honlapján található nyomtatványtárból (Formulardatenbank) letölthetők, és elektronikus formában is beküldhetők). A kiküldetés bejelentés másolati példányát a munkavégzés helyszínén kell tartani.
A kiküldött magyar munkavállalónak rendelkeznie kell továbbá az Országos Egészségügyi Pénztár által kiállított A1-es (korábban E101-es) kiküldetési igazolással. A munkavállalókat ausztriai foglalkoztatásuk időtartama alatt az osztrák ágazati kollektív szerződésben megállapított, besorolásuknak megfelelő bérezés illeti meg. A törvény előírása szerint a német nyelvű bér- és járulékfizetésre vonatkozó bizonylatokat (munkaszerződés, munkaidő nyilvántartás, bérfizetési jegyzék, banki átutalási bizonylatok) az ausztriai munkavégzés során a helyszínen kell tartani. A kiszabható bírság mértéke megegyezik az egyéni munkavállaló esetében a foglalkoztatóra kiszabható bírság mértékével. A határon átnyúló szolgáltatást nyújtók esetében a felügyeletet a Bér és Szociális Dömping elleni Kompetencia Központ (Kompetenzzentrum LSDB (http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow?p_pubid=647613&action=2&p_menuid=71395&p_tabid=5)
látja el.
 
Alacsonyabb bérezés esetén a Kompetencia Központ feljelentést tehet az illetékes járási közigazgatási hivatalnál (Bezirksverwaltungsbehörde). Ugyanakkor, mivel Ausztriában telephellyel nem rendelkező cégről van szó, a hatóságok a szabálysértési eljárás lefolytatásáig minimum 5.000 EUR, illetve a kiszabható bírság erejéig pénzbeli biztosítékot követelhetnek meg.
 
Eltérő ágazati szabályozás építőipari kivitelező tevékenység folytatása esetén - kötelező befizetés az osztrák Építőipari Munkások Szabadság Pénztárába (BUAK)
A szabadságpénztár, a BUAK (Bauarbeiter-Urlaubs und Abfertigungskasse – Építőipari Munkások Szabadság Pénztára) szabadság pénzfizetési kötelezettséget ír elő a foglalkoztató (kiküldő cég) számára. Ez hetente kerül kiszámításra.
Magyar nyelvű felvilágosítás:
BUAK - Betriebsbetreuung (Wien, Niederösterreich, Burgenland, Salzburg)
A-1050 Wien, Kliebergasse 1A, Telefon: +43 (0) 579 579 2100
Fax: +43 (0) 579 579 92199, E-Mail: betriebsbetreuung@buak.at
Honlap: http://www.buak.at
 
Iparűzési szabályozás az Ausztriában telephellyel nem rendelkező vállalkozások határon átnyúló szolgáltatás nyújtása esetén
 
Felhívjuk a magyar vállalkozók figyelmét, hogy Ausztriában mintegy 80, a szabályozott iparűzés hatálya alá tartozó gazdasági tevékenység folytatása (köztük szinte valamennyi építő- és szerelőipari, valamint építési szakipari tevékenység) az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is az Osztrák Gazdasági, Család- és Ifjúságügyi Minisztérium (www.bmwfj.gv.at) Iparűzési Végrehajtási Osztályánál benyújtott előzetes szolgáltatásnyújtási bejelentéshez (Dienstleistungsanzeige) kötött, mely keretében a magyar vállalkozásnak többek között az adott tevékenység végzésére vonatkozó iparűzési jogosultságát is igazolnia kell. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a fordítással ellátott magyar hatósági igazolások bemutatása. E témában további részletes információk olvashatók az ITD Hungary internetes oldalán (www.itd.hu).
 
Állásajánlatok, munkalehetőség kereshető az Osztrák Munkaügyi Hivatal (AMS, www.ams.or.at) honlapján, valamint a nagyobb osztrák lapok (www.kurier.at, www.diepresse.at, www.derstandard.at/karriere, www.kleine.co.at, www.tirol.com) honlapjain; érdemes figyelemmel kísérni a www.jobs.at kínálatát is.
 
További hasznos információk olvashatók az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) internetes oldalán (www.nfsz.hu), ahol az aktuális osztrák állásajánlatok az alábbi linken érhetőek el: http://www.nfsz.gov.hu/engine.aspx?page=ak_allasajanl_eu_ausztria
 
 
A nyelvi nehézségekre minden magyar munkavállalónak fel kell készülnie. A munkahelykeresés az egyéni munkavállaló feladata, a bécsi magyar nagykövetség ebben nem tud segítséget nyújtani.
(2011. április 29.)
 
 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS HASZNOS LINKEK A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BÉCSI NAGYKÖVETSÉGÉNEK HONLAPJÁN TALÁLHATÓAK.